Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2006

EU-anslag för snabbare diagnostik till Uppsalaforskare

Störd epigenetik, ett slags cellulärt minne, har betydelse för många olika sjukdomar. I ett stort EU-projekt lett av bland andra Uppsalaprofessorn Rolf Ohlsson ska nu en ny teknik, kallad för ChILL, utvecklas så att detta cellminne kan studeras med mycket större precision och känslighet.

Med termen epigenetik avses nedärvbara egenskaper utan att detta direkt involverar arvsmassans DNA-sekvens. Epigenetiska tillstånd styr normalt med stor precision när, var och hur arvsanlagen aktiveras eller inaktiveras. Systemet utgör därmed ett slags cellulärt minne som talar om för cellen varifrån den kommer och hur den ska svara på en viss omgivning under sin utveckling.

– Rubbade epigenetiska tillstånd är dessutom gemensamt för många, om inte de flesta, sjukdomar hos människan, säger Rolf Ohlsson, professor vid institutionen för fysiologi och utvecklingsbiologi, och medlem i en internationell forskargrupp som nu får ett EU-anslag på cirka 17 miljoner kronor för tre år.

Anslaget, varav en stor del hamnar i Uppsala, kommer att användas för att vidareutveckla en idé från Rolf Ohlsson och Piero Mariano, som nyligen disputerade med Rolf Ohlsson som handledare. Grunden för anslagsansökan var en patentansökan i ett samarbete mellan Forskarpatient och Piero Mariano/Rolf Ohlsson. Projektet inkluderar två andra forskargrupper (i Holland och Belgien) som ska studera vissa applikationer av den nya tekniken. Dessutom ingår två företag som ska ombesörja att tekniken kommer att kunna kommersialiseras så snart som möjligt.

Den nya ChILL-metoden (Chromatin Immuno-Linked Ligation) gör det möjligt att studera arvsmassans interaktioner med regulatoriska proteiner med minst 1000 gånger ökad känslighet i jämförelse med den konventionella metoden, ChIP (Chromatin ImmunoPrecipitation). Detta kan dramatiskt öka tillämpningarna inom både preklinisk och klinisk medicin.

– Den nya metoden underlättar utvecklingen av snabbare och mera precisa diagnoser av sjukdomar hos människan när man misstänker epigenetiska rubbningar. Eftersom epigenetiska förändringar kan ske långt innan förändringar i hur arvsanlagen uttrycks kan analyser av mycket små prover med ChILL tidigarelägga diagnoser.

Kontaktinformation
För mer information: Rolf Ohlsson, tel: 018-471 26 60, 070-425 02 31 eller via e-post: Rolf.Ohlsson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera