Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2006

Lokalisering med hög precision med bättre teknik

Dagens metoder för att registrera signaler från exempelvis radar, landminor eller jordskalv är alla behäftade med svagheter. I sin avhandling presenterar Richard Abrahamsson flera tekniska förbättringar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 20 oktober.

Genom att använda ett flertal sensorer i olika positioner kan olika signalers riktning och signalkällans läge bestämmas, t ex en mikrovågssignal från en radar eller ett kommunikationssystem, en akustisk signal i form av ultraljud, eller en seismisk våg i marken.

För hög precision är det viktigt att utsignalerna från sensorerna kombineras på ett optimalt sätt så att störningarna minimeras. Men om sensorelementen inte är perfekt kalibrerade, eller om de infallande signalerna är korrelerade eller den observerade datamängden för liten, tenderar de intressanta signalerna släckas ut av oönskade störningar.

Richard Abrahamsson har under sitt avhandlingsarbete vidareutvecklat och förbättrat befintliga tekniker för att motverka dessa problem, men föreslår och diskuterar även nya metoder och infallsvinklar.

– De nya teknikerna möjliggör mer automatiska lösningar med mindre behov av en operatör jämfört med existerande metoder, säger Richard Abrahamsson.

Istället för signaler från flera sensorelement kan radarekon från radarpulser registreras från ett flertal positioner. Detta ger högupplösta radarbilder (SAR), som dock kan bli suddiga på grund av osäkerheter i radarplattformens position. Richard Abrahamsson har jämfört två autofokusmetoder för att komma tillrätta med detta problem.

Han föreslår också två metoder som har implikationer för detektion av landminor. Ända sedan 1990-talets början har försök med markpenetrerande radar pågått i syfte att detektera landminor. För ytligt lagda minor kan emellertid radarekot från markytan vida överstiga och maskera det svaga ekot av en mina.

– De två metoderna reducerar det oönskade markekot, något som är nödvändigt för att markpenetrerande radar skall kunna användas för detta ändamål i praktiken.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Richard Abrahamsson, tel: 018-471 33 96, 070-403 85 26, eller Richard.Abrhamsson@it.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera