Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2006

Lågt natt-blodtryck skadligt för äldres hjärnor?

Högt blodtryck är skadligt inte bara för hjärtats utan också för hjärnans funktion. Men även lågt blodtryck har visat sig hänga samman med demens och andra hjärnskador. Och äldre personer kan ha ett blodtryck som varierar starkt över dygnet, med en stark nedgång på natten.

Hos medelålders och yngre personer är det normalt och friskt att blodtrycket sjunker nattetid. Hos äldre däremot kan ett lågt blodtryck på natten leda till syrebrist i vissa delar av hjärnan. Problemet är att är dessa äldre kanske inte upptäcks vid vanliga blodtrycksmätningar, som ju alltid brukar göras på dagen.
– Dessa patienter kanske till och med har högt blodtryck på dagen. Om de då får blodtryckssänkande medicin av sin läkare, så kan det leda till alldeles för lågt blodtryck på natten, säger invärtesmedicinaren och geriatrikern Faina Reinprecht.
Hennes avhandling, som läggs fram vid Lunds universitet i dagarna, bygger på en uppföljning av gruppen “1914 års män” i Malmö, som undersökts vid 68 och 81 års ålder.
I en av studierna mättes blodtrycket hos 81-åringarna under 24 timmar med hjälp av en enkel bärbar utrustning. Blodflödet i vissa delar av hjärnan, som har med tankeförmåga och minne att göra, mättes också. Studien visade ett samband mellan lågt blodtryck på natten och sämre genomblödning i centrala delar av tinningsområdet, en del av hjärnan som är särskilt känslig för episoder av lågt blodtryck. Hos personer med högt blodtryck under dagen var detta samband starkare än hos personer som alltid hade lågt blodtryck.
– Sådana personer upptäcker man bara om man testar blodtrycket under ett helt dygn. Det görs ju normalt inte inom vården idag, men det kanske borde göras i större utsträckning? kommenterar Faina Reinprecht.
Hon och den forskargrupp hon ingår i, som leds av professor Sölve Elmståhl, kommer att fortsätta studera kopplingen mellan lågt blodtryck och hjärnförmåga. Nästa steg blir att belägga sambandet mellan dålig genomblödning av hjärnan och demens och andra hjärnskador.

Mer information Faina Reinprecht, 040-333370, faina.reinprecht@skane.se, eller Sölve Elmståhl, 040-331973, Solve.Elmstahl@med.lu.se.
En svensk sammanfattning av avhandlingen finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in författarens namn i sökrutan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera