Artikel från Uppsala universitet
16 oktober 2006

Infektionsrisk efter kranskärlsoperation kartlagd

Det är inte ovanligt att patienter får sårinfektion efter en kranskärlsoperation. I en studie med 374 patienter visade sig 30 procent drabbas och den största riskfaktorn för sår på bröstbenet var kvinnligt kön. Christine Leo Swenne, vårdutvecklare vid Akademiska sjukhuset, presenterar resultaten i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 27 oktober.

Christine Leo Swenne har kartlagt hur vanligt det är med sårinfektioner i operationssnittet på bröstkorgen och på benet där venen opererats ut efter en kranskärlsoperation. Hon har också undersökt möjliga riskfaktorer för sårinfektion och beskrivit patienters upplevelse av att drabbas av och behandlas för sårinfektion. De 374 patienterna telefonintervjuades med en strukturerad enkät om symtom och tecken på postoperativa sårinfektioner 30 och 60 dagar efter operation. De som drabbats intervjuades igen inom fyra månader.

30 procent av patienterna drabbades av sårinfektion, varav 73 procent fick sin diagnos inom 30 dagar och 27 procent mellan 31-60 dagar efter operationen. Kvinnligt kön var den viktigaste riskfaktorn för sårinfektion på benet, medan lågt hemoglobinvärde var den viktigaste riskfaktorn för ytlig sårinfektion på bröstkorgen. Patienter som drabbades hade oftare högt BMI (Body mass index) och hade oftare fått blodtransfusion efter två dygn eller senare, jämfört med patienter utan sårinfektion. Patienter som hade högt blodsocker efter operationen, liksom de med diagnosen diabetes, fick oftare sårinfektion.

Hur patienterna uppfattade infektionen och behandlingen påverkades av hur väl de förstod situationen, liksom av sjukvårdspersonalens kunskap och omvårdnad. Det fanns ett samband mellan hur patienterna hanterade situationen och hur de generellt brukar hantera fara och stress. Patienterna trodde inte att den djupa sårinfektionen i bröstbenet skulle påverka resultatet av kranskärlsoperationen, även om oklarheter om rehabiliteringen påverkade deras tillit.

– Studien visar att det är viktigt med lång uppföljning för att kunna spåra alla postoperativa sårinfektioner. Den visar också att riskfaktorerna varierade beroende på vilket operationsnitt som var infekterat, Christine Leo Swenne.

Resultaten i avhandlingen kan användas för att utveckla behandlingen, både under operationen och efteråt.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christine Leo Swenne på 018-611 39 94, 070-314 42 84 eller via e-post: christine.leo.swenne@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera