Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2006

Helhetssyn saknas om äldres munhälsa

Inflammerat tandkött kan påverka hjärtkärlsystemet och även öka risken för lunginflammation. Ändå saknas i många fall en helhetssyn inom vården när det gäller äldres munhälsa, visar ny forskning.

Många läkare anser att de har en helhetssyn på patienten, men är omedvetna om att de då inte räknar in munnen som en del av kroppen. Det framgår av en doktorsavhandling, som i dagarna läggs fram vid Karolinska Institutet av tandhygienisten Kerstin Andersson. Hon har studerat hur äldre personer (75-84 år), läkare och distriktssköterskor i Stockholms län uppfattar munhälsa. Resultaten bygger på enkäter, kliniska undersökningar och intervjuer.

Av intervjuerna med de äldre framgår tydligt att de anser att en god munhälsa är en viktig faktor för välbefinnande och livskvalitet. I begreppet en god munhälsa ryms också sociala och psykologiska aspekter.

Studierna visar att läkare och distriktssköterskor inom primärvården sköter kroppens sjukdomar och medicinering och utgår från att tandvården tar hand om munhälsan och problem i munnen. Många distriktssköterskor upplevde dessutom sina arbetsuppgifter som oklara. De var medvetna om betydelsen av en god munhälsa hos äldre med olika sjukdomar, men tvingas prioritera medicinsk vård i första hand. Det visade sig att många äldre med inflammerat och ibland blödande tandkött oftast inte själva var medvetna om problemen och därför inte sökt hjälp.

– Det är viktigt att äldre redan i kontakten med distriktssköterskan får frågor som gäller deras munhälsa och kontakter med tandvården. De insatser som görs för att främja hälsa och förebygga sjukdomar måste också omfatta äldres munhälsa, säger Kerstin Andersson.

I intervjuerna var det flera som efterlyste ett närmande mellan olika professioner på det medicinska området och inom tandvården. Det skulle enligt Kerstin Andersson kunna ske bland annat genom att studenter under utbildningen i olika vårdyrken går kurser tillsammans och har gemensamma patienter.

Kerstin Andersson arbetar sedan ett tiotal år som lärare vid Karlstad universitet.


Avhandling: “Oral health in old age; perception among elderly persons and medical professionals”, ISBN 91-7140-816-9.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Kerstin Andersson
Tfn: 070-373 98 14
E-post: kerstin.m.andersson@kau.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 95
E-post : katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera