Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2006

Ser du dina medmänniskor som objekt eller subjekt?

Det talas ofta om att män objektifierar kvinnor, att psykopater objektifierar sina offer och att soldater till och med tränas i att objektifiera fienden. Motsatsen är att se en människa som en person, ett livs levande subjekt, lika verklig som man själv.

Universitetslektor i psykologi, Jakob Håkansson Eklund, Mälardalens högskola, presenterar i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology en ny metod för att mäta när vi ser på andra som objekt eller subjekt. Undersökningen kopplar också detta till empati och visar att se den andra som subjekt snarare än objekt är en förutsättning för empati. Det går inte att objektifiera en annan person och samtidigt känna empati.

Oavsett vilken situation hon befinner sig i kan en annan person objektifieras eller ses som ett subjekt. Resultaten av undersökningen visar dock att det är vanligast att empati väcks när en människa i svårigheter ses som ett subjekt. Empati väcks till exempel då en svårt sjuk människas situation upplevs som verklig.

Scandinavian Journal of Psychology publicerar originalarbeten från Skandinavien och övriga världen. Tidskriften täcker hela psykologiområdet och har ett speciellt fokus på experimentell psykologi. Tidskriften läses globalt av praktiserande psykologer, forskare och studenter.

Jakob Håkansson Eklund författade artikeln under sin doktorandperiod vid Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information:
Jakob Håkansson Eklund
Telefon: 016-153266
E-post: jakob.hakansson@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera