Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2006

Omega-3 kan i vissa fall bromsa tidig Alzheimers sjukdom

Omega-3 fettsyror kan i vissa fall bromsa försämring av kognitiva funktioner hos patienter med mycket mild Alzheimers sjukdom. Tillskott av Omega-3 har dock ingen effekt vid mer framskriden sjukdom. Det visar en klinisk studie som genomförts vid Karolinska Institutet och som publiceras i oktobernumret av den amerikanska tidskriften Archives of Neurology.

Alzheimers sjukdom är ett tillstånd som allvarligt drabbar tänkande, inlärning och minne. De mediciner som idag används kan minska symtomen men påverkar inte den underliggande sjukdomsprocessen. Flera epidemiologiska studier har visat att regelbundet intag av fet fisk som innehåller mycket omega-3 fettsyror kan skydda mot insjuknande i Alzheimers sjukdom. Den svenska forskargruppen har därför frågat sig om omega-3 tillskott kan påverka sjukdomsförloppet.

Forskargruppen vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet har jämfört effekten av ett supplement innehållande två omega-3 fettsyror med placebo hos 204 patienter med Alzheimers sjukdom, av vilka 174 fullföljde hela studien. Under sex månader tog 89 patienter 1,7 gram dokosahexaensyra (DHA) och 0,6 gram eikosapentaensyra (EPA), medan 85 patienter fick placebo. Därefter fick båda grupperna omega-3 fettsyror i ytterligare sex månader.

Efter sex månader hade båda grupperna försämrats lika mycket i sin kognitiva funktion. I gruppen av 32 patienter med den mildaste formen av Alzheimers sjukdom var försämringen mindre uttalad hos dem som fick supplement jämfört med dem som fick placebo. I placebogruppen bromsades försämringen när de fick öppen omega-3 behandling under studiens andra 6-månadersperiod.

Mekanismerna bakom en eventuell effekt av omega-3 fettsyror vid tidig Alzheimers sjukdom är oklara. Anti-inflammatoriska effekter är en del av fiskoljans profil och kan vara en bidragande orsak till en möjlig positiv effekt vid tidig Alzheimers sjukdom. När sjukdomen är kliniskt tydlig är sannolikt den neuropatologiska processen för långt framskriden för att kunna påverkas av anti-inflammatorisk behandling.

Författarna betonar att dessa fynd inte kan tas till intäkt för generella behandlingsrekommendationer av tidig Alzheimers sjukdom med kosttillskott av DHA-rika fiskoljepreparat. Studier med större grupper av individer med mild kognitiv nedsättning, tidig Alzheimers sjukdom och personer med förhöjd risk för Alzheimers sjukdom behövs för att ytterligare undersöka möjligheten om omega-3 fettsyror kan fördröja insjuknande i sjukdomen.

Publikation: “Omega-3 fatty acid treatment of 174 patients with mild to moderate Alzheimer’s disease (OmegAD): a randomized double-blind trial”, Yvonne Freund Levi, Maria Eriksdotter-Jönhagen, Tommy Cederholm, Hans Basun, Gerd Faxén Irving, Anita Garlind, Inger Vedin, Bengt Vessby, Lars-Olof Wahlund, Jan Palmblad, Archives of Neurology, oktober 2006, 2006;63:1402-1408.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Professor Tommy Cederholm, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala Universitet.
Tfn: 070-2733192
E-post: Tommy.Cederholm@pubcare.uu.se,

Professor Lars-Olof Wahlund, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle/Geriatrik, Karolinska Institutet
Tfn: 070-7892045
E-post: Lars-Olof.Wahlund@ki.se,

Doktorand Yvonne Freumd-Levi, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle/Geriatrik, Karolinska Institutet
Tfn: 073-6841130
E-post: Yvonne.Freund-Levi@ki.se,

Pressekreterare:
Katarina Sternudd, Karolinska Institutet
Tfn: 08-524 828 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera