Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2006

Anhöriga till besvär snarare än till stöd?

Det kan tyckas självklart att en gammal människa som behöver hemtjänst själv ska kunna påverka innehållet i den hjälp hon får. Det kan också tyckas självklart att den hjälp de anhöriga ger ska uppmärksammas och uppskattas. Men så är det långtifrån alltid, visar en lundaforskare som studerat bedömningarna inför kommunalt bistånd.

– Jag var beredd på att bilden inte skulle vara helt ljus. Men jag hade inte väntat mig att delaktigheten skulle vara fullt så dålig! säger Ann-Christin Janlöv. Hon har intervjuat både äldre, anhöriga och biståndsbedömare från ett par olika kommuner.
Vare sig de äldre eller deras närstående förstod vad som gäller för en biståndsbedömning, visade det sig. Och eftersom kunskap är en förutsättning för att kunna vara delaktig, så minskade därmed deras möjligheter att påverka bedömningen. Biståndsbedömarna var dessutom inte särskilt intresserade av att låta de äldre, och ännu mindre deras anhöriga, vara med och påverka.
– De närstående uteslöts nästan helt och hållet. Ändå spelar de ju en väldigt viktig roll, och omställningen till att behöva ta hand om en åldrad familjemedlem kan vara nästan lika svår för dem som för den gamla själv, menar Ann-Christin Janlöv.
Hon tror att biståndsbedömarnas ofta avståndstagande attityd är ett självförsvar. När de vet att de inte kan ge all den hjälp som behövs så tar de sin tillflykt till de kommunala riktlinjerna, distanserar sig och upplever de anhöriga som besvärliga.
Faktum är dock att de kommunala riktlinjerna borde ha en helhetssyn på behov och användas betydligt mer flexibelt än idag.
– Socialtjänstlagen säger att var och en ska ha rätt till individuell bedömning av sina behov. När bedömningarna görs enligt snäva mallar uppsatta av kommunpolitikerna är det faktiskt mot lagen! hävdar Ann-Christin Janlöv.
Hon skulle också vilja att biståndsbedömarna uppmuntrades att se mötet med de gamla och deras anhöriga som lika viktigt som själva beslutshanteringen.
– Det kan ju handla om så enkla saker som att lyssna och acceptera i stället för att gå i försvarsställning. Somliga biståndsbedömare lyckades med det, och då kunde de äldre och deras anhöriga känna sig hjälpta även om inte alla deras behov blev tillgodosedda, säger Ann-Christin Janlöv.

Ann-Christin Janlöv är psykiatrisköterska och barnmorska i botten, och träffas på 046-2221838 eller 0733-125397, Ann-Christin.Janlov@med.lu.se. Avhandlingen las fram den 11.10. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera