Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2006

Ny avhandling vid Stockholms universitet: “Familj och optimistisk inställning viktigast för en lycklig medelålder”

Familj och en positiv inställning till livet är nyckelfaktorer för en lycklig medelålder. Det slås fast i en ny avhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet där cirka 300 kvinnor följts från 13 till 43 års ålder. I avhandlingen har de svenska kvinnornas tillfredsställelse med livet jämförts med kvinnor i Litauen.

– I avhandlingen har jag sammanställt de sociodemografiska faktorer; till exempel utbildningsnivå och inkomst, personlighetsegenskaper; som grad av optimism och emotionell stabilitet, respektive barndomsfaktorer; till exempel skoltrivsel och optimistisk inställning till framtiden, som bidrar till kvinnors självskattade välmående vid 43 års ålder, säger Daiva Daukantaitė, doktorand vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Resultaten visar att sociodemografiska faktorer bara i begränsad utsträckning påverkar graden av tillfredsställelse med livet. Personlighetsdrag är avsevärt viktigare.

Vissa sociodemografiska faktorer har dock betydelse även efter att effekterna av personlighetsdrag räknats bort. Gifta eller sammanboende kvinnor som hade åtminstone ett barn var mycket lyckligare än ensamstående kvinnor utan barn. Men de kvinnor som var gifta och hade barn, men dåliga relationer till sin partner rapporterade låg tillfredsställelse med livet.

– När vi jämförde svenska och litauiska kvinnor såg vi att svenska kvinnor överlag var mer nöjda med livet och hade mer positiva känslor än kvinnor i Litauen. Värt att notera är att familjefaktorer, som att ha livspartner och barn, hade stor inverkan på de svenska kvinnornas välmående, medan utbildningsnivå och inkomst hade större betydelse för de litauiska kvinnorna, säger hon.

– En annan intressant iakttagelse är att flickor som hade en trasslig uppväxt, det vill säga växte upp med en förälder som hade upprepade partnerskiften eller liknande och inte trivdes så bra i skolan vid 13 års ålder, rapporterade lika hög tillfredsställelse med livet vid 43 års ålder som de flickor som hade en mer traditionell uppväxt, det vill säga växte upp med båda sina föräldrar, säger Daiva Daukantaitė.

Resultaten visar att optimism var den enda variabeln från barndomen som hade ständiga kopplingar till välmående i vuxenålder. Bara flickorna som vid 13 års ålder hade mer positiva inställningar till deras framtid var mer lyckliga vid 43 års ålder.

Avhandlingens titel: Subjective Well-Being in Swedish Women

Daiva Daukantaitė disputerar måndag den 16 oktober klockan 10.00. Disputationen äger rum i David Magnussonsalen, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8.

För ytterligare information kontakta:
Daiva Daukantaitė, doktorand Psykologiska institutionen, tfn 08-16 35 62, mobil 073-9974562, e-post dde@psychology.su.se

För bilder kontakta:
Maria Sandqvist, presskontakt, Stockholms universitet, tfn 08-16 13 77, mobil 070-664 22 64, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera