Artikel från Mistra

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 oktober 2006

Mistra får ny verkställande direktör

Ola Engelmark, docent i ekologisk botanik och idag direktör för Hållbarhetsrådet – ett statligt råd vid Boverket, har utsetts till verkställande direktör vid Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Mistras styrelse fattade beslutet vid ett sammanträde den 9 oktober 2006. Tjänsten innebär ett förordnande under sex år och Ola Engelmark efterträder Måns Lönnroth som varit vd sedan år 2000.

– Måns Lönnroth går nu i pension och styrelsen vill tacka honom för hans goda insats och starka engagemang och samtidigt hälsa Ola hjärtligt välkommen, säger Anneli Hulthén, ordförande i Mistras styrelse.

Ola Engelmark tillträder befattningen vid årsskiftet.

– Det här är förmodligen ett av de mest spännande arbetena inom miljöområdet just nu, säger han.

Ola Engelmark anser att Mistra redan idag har ett vinnande koncept – även om det går att förbättra.

– Det är en organisation som är mycket framgångsrik, men allt går naturligtvis att utveckla.

Han ser bland annat två områden där verksamheten går att utveckla.

– Dels hoppas jag på ett ökat samarbete med näringslivet där miljöfrågor kan bli utvecklingsmöjligheter som inte bara gynnar företagsvärlden – utan hela landet. Dels hoppas jag på att ytterligare utveckla hur samhällsvetenskap och humaniora kan bidra till miljöfrågorna.

Hans arbete vid Hållbarhetsrådet har omfattat regeringens särskilda uppdrag att samordna att landets forskare, företag, kommuner och regioner till att ställa om samhällsutveckling, produktion och konsumtion i hållbar riktning. Strategiska ledare och nyckelpersoner har varit de primära målgrupperna.

Dessförinnan, åren 1999-2004, var han utsedd av regeringen som myndighetschef för Institutet för ekologisk hållbarhet, IEH. Hans uppdrag var att bygga upp IEH som en ny statlig myndighet under Miljödepartementet med uppgift att bygga broar mellan forskare och praktiker för att integrera nya forskningsresultat i en hållbar samhällsutveckling. Det uppdraget fullgjordes inom regeringens satsning på de lokala investeringsprogrammen som sedan övergick till klimatinvesteringsprogrammen.

Ola Engelmark har under åren skaffat sig god överblick av miljöstrategiska forskningsbehov i Sverige. Han har omfattande nätverk i sektorn miljö och hållbar utveckling inom näringsliv, forskning, myndigheter och bland politiker på olika nivåer, främst i Sverige men också internationellt. Han medverkar regelbundet i konferenser i miljö och hållbar utveckling i Sverige, EU och i FN-länder.

Ola Engelmark som är 50 år är biolog, ekolog och har en bakgrund som skogsekologisk forskare – bland annat vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Université du Québec à Montréal i Kanada – med fokus på naturlig och antropogen dynamik i skogsekosystem.

Kontaktinformation
Anneli Hultén, Mistras styrelseordförande, Kommunstyrelsen Göteborg, 031-61 25 37
Ola Engelmark, tillträdande vd Mistra, 070-643 33 66
Måns Lönnroth, avgående vd Mistra, 08-791 10 24, 070-592 01 01

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera