Artikel från Karolinska Institutet
9 oktober 2006

Depressionssjukdomar kostar Europa 118 miljarder

Försämrad livskvalitet för 21 miljoner människor och 118 miljarder euro om året – det är vad Europa betalar för depressionssjukdomar enligt en ny avhandling från Karolinska Institutet. Men med rätt behandling finns det goda möjligheter till kostnadsbesparingar och minskat lidande.

De nya siffrorna, som kan översättas till 250 euro per invånare och år eller 1 procent av Europas sammantagna nationalinkomster, presenteras i Patrik Sobockis doktorsavhandling “Health economics of depression” och visar att depression är ett av Europas största hälsoekonomiska problem.

Enbart i Sverige landar notan på nästan 25 miljarder kronor om året. Majoriteten av depressionspatienter blir behandlade i primärvården, och avhandlingen visar att genomsnittskostnaden för att behandla en depressionsepisod uppgår till 51 000 kronor. Resultaten bygger på en unik observationsstudie genomförd vid ett 60-tal primärvårdscentraler i Sverige som syftat till att kartlägga kostnader och livskvalitet hos depressionspatienter som behandlas för sin depression.

I avhandlingen analyseras också sjukdomens betydelse för patienternas livskvalitet. Resultaten visar att livskvaliteten halveras vid en depression, vilket är i samma nivå som efter en stroke, och att många patienter slutar att fungera socialt och förlorar förmågan att fortsätta arbeta. Detta återspeglas i det faktum att två tredjedelar av samhällets kostnader för depression är till följd av sjukskrivningar, inte av direkta vårdinsatser.

Avhandlingen visar även att dagens behandlingsmetoder mot depression förbättrar patienternas livskvalitet och minskar kostnader. Men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i vården. Patrik Sobocki har kommit fram till att endast hälften av depressionspatienterna i svensk primärvård blir fria från sin depression under en behandlingsperiod på ett halvår.

– Det är viktigt att behandla patienter så att de snabbt blir helt fria från sina symptom vid en depressionsepisod, då uppnås både förbättrad livskvalitet och ökad arbetsförhet vilket är förknippat med stora kostnadsbesparingar, förklarar han.

Resultaten från avhandlingen är viktiga grundstenar för att bättre kunna effektivisera användningen av sjukvårdens resurser enligt Patrik Sobocki. Det råder fortfarande en stor brist på hälsoekonomiska utvärderingar av depressionsbehandlingar, vilka är viktiga för att möjliggöra rationellt beslutsfattande av resursfördelningen inom sjukvården och för att öka kostnadseffektiviteten. Dessutom visar avhandlingen att det finns ett behov av en mer rutinmässig uppföljning av vården av depressionspatienter för att kunna förbättra kvaliteten och effektiviteten.

Avhandling: “Health economics of depression”. Disputation sker den 13 oktober på Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Patrik Sobocki
Tel: 08-545 285 48, 070-439 67 73
E-post: patrik.sobocki@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: +46-8-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera