Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 oktober 2006

Ekonomijournalistik föregick allmänhetens intresse

Framväxten av dagens ekonomijournalistik kan inte enbart förklaras med ett ökat intresse från allmänheten. Ambitionerna kom också från journalister själva som ville hitta nya bevakningsområden och från ekonomer som ville sprida information om företagande. Det visar Maria Grafström i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 13 oktober.

Idag är ekonomijournalistik ett dagligt och utbrett inslag i svenska mediers nyhetsutbud. Ekonominyheterna har antagit en populariserad ton som påminner om kvällstidningarnas. Personfixeringen är utbredd och i mediedramat spelar vanligtvis börsbolagens vd:ar huvudrollerna. Samtidigt har medieaktiviteter blivit en självklar del av företagens verksamhet. Men knappt femtio år tillbaka i tiden fanns varken begreppet ekonomijournalistik eller yrkesgruppen ekonomijournalister i Sverige. Då var det också långt ifrån självklart vad ekonominyheter skulle innehålla och hur de skulle presenteras.

I syfte att hitta en förklaring till ekonomijournalistikens uppkomst har Maria Grafström undersökt tidsperioden när dagens affärstidningar grundades – 1960- och 1970-talen. Hon visar att den grundades före börsens expansion och det privata aktieägandets utbredning. Dessa faktorer brukar annars ofta lyftas fram som självklara förklaringar till det ökade utbudet av ekonominyheter.

Till stor del formades den tidiga utvecklingen på fem redaktioner: Veckans Affärer, Affärsvärlden, Dagens industri, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Det fanns två olika grupper som definierade den tidiga ekonomijournalistiken: journalister som intresserade sig för att göra journalistik av ett nytt område – det svenska näringslivet – och civilekonomer som intresserade sig för företagsanalys och utvärdering och ville sprida information och kunskap om företag och företagande.

– Under denna tid fanns ingen gemensam och etablerad idé om vem som skulle producera ekonominyheter och vad dessa skulle innehålla. De två grupperna producerade helt olika typer av ekonominyheter. Journalister producerade mer populariserade och personorienterade nyheter med ett stort inslag av bilder, medan ekonomer gjorde företagsanalyser nästan helt utan bilder, säger Maria Grafström.

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att framväxten av ekonomijournalistiken inte enbart kan förklaras med en ökad efterfrågan på ekonomisk information från allmänheten, utan att journalister, ekonomer och medieföretag hade egna ambitioner att utveckla och producera ekonominyheter långt innan börsens expansion.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Maria Grafström, tel: 018-471 13 66, 070-741 46 50 eller via e-post: Maria:Grafstrom@fek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera