Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2006

Ny kunskap om tandsjukdomar och munnens ekologi prisbelönas

Yngve Ericssons pris för odontologisk profylaxforskning 2006 tilldelas professor Adrian Lussi, Bern, Schweiz och professor Jorma Tenovuo, Åbo, Finland. Priset delas ut i samband med Karolinska Institutets professorsinstallation i november och uppgår till 200.000 kronor vardera till pristagarna.

PROFESSOR ADRIAN LUSSI är verksam vid universitetet i Bern, Schweiz. Med sin forskning har han framförallt ökat våra kunskaper om kariessjukdomen och vad som blivit ett allt ökande problem, nämligen dental erosion. Adrian Lussi har på ett systematiskt och konsekvent sätt analyserat mekanismerna bakom dentala erosionsprocesser, deras uppkomst och förebyggande, vilket resulterat i kliniskt tillämpbara profylaktiska metoder. Han har dessutom medverkat vid utveckling och utprovning av ny metodik för tidig kariesdetektion och kvantifiering samt bedrivit olika studier inom kariesprofylaktik. Som redaktör och författare till den första internationella läroboken inom området dental erosion har han bidragit till ytterligare spridning av kunskap.

PROFESSOR JORMA TENOVUO är verksam vid universitetet i Åbo i Finland. Genom sin forskning om munhålans olika försvarssystem har han bidragit till en ökad och användbar kunskap, såväl basvetenskapligt som kliniskt, om tand- och munsjukdomarna. Jorma Tenovuo har genom systematiska och nydanande studier av salivens olika försvarsmekanismer mot patogena mikroorganismer bidragit till väsentligt ökade kunskaper om den orala ekologin. Detta har i sin tur omsatts i ett flertal profylaktiska tillämpningar för förebyggande av tand- och munsjukdomar. Han har därutöver bedrivit ett flertal kliniska studier beträffande kariesprofylaktik. Genom sin medverkan i flera uppskattade läroböcker har han bidragit till att ytterligare sprida kunskap.

Yngve Ericssons pris, tidigare kallat Patentmedelsfondens pris för odontologisk profylaxforskning, delas ut vart tredje år av Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning och Karolinska Institutet gemensamt. Syftet är att belöna framstående insatser för att förebygga tandsjukdomar. Patentmedelsfonden instiftades 1963 på basis av intäkter från patent (främst patent på fluortillsats till tandkrämer i syfte att motverka karies). Fonden delar varje år ut cirka 1,5 miljon kronor som bidrag till forskning med syfte att förebygga tandsjukdomar.

Prisutdelningen äger rum den 2 november i Berwaldhallen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Birgit Angmar-Månsson, professor vid Karolinska Institutet och stiftelsens sekreterare
Tel: 08 – 524 882 61
E-post: Birgit Angmar-Mansson@ki.se

Anders Linde, professor vid Sahlgrenska Akademin och stiftelsens ordförande
Tel: 031 – 773 33 86.
E-post: linde@odontologi.gu.se

Katarina Sternudd, pressekreterare Karolinska Institutet
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera