Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 oktober 2006

Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

Skadelidande har ofta svårt att få ersättning av den som orsakat skadan, det kan bero på att den skadeståndsskyldige inte kan betala eller att den skadelidande drar sig för att ge sig in i en rättsprocess med osäker utgång. För att förbättra möjligheterna till kompensation kan den skadelidande ges rätt till direktkrav på försäkringsersättning. Det innebär att den skadelidande kan vända sina anspråk på ersättning direkt till skadevållarens försäkringsbolag. Huvudregeln i svensk rätt är dock att en sådan direktkravsrätt saknas, förutom i undantagsfall.

. I den nya försäkringsavtalslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2006, har nya regler införts. Direktkravsregler finns även i ett antal speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring, till exempel för fordonsägare som måste ha trafikförsäkring.

Jessika van der Sluijs redogör i sin avhandling för de regler som gäller mellan den skadelidande och försäkringsgivaren i en direktkravssituation, dels enligt försäkringsavtalslagen, dels enligt de speciella författningar som reglerar obligatorisk ansvarsförsäkring. Hon visar att direktkravsregleringen är splittrad och att olika regler gäller i de olika författningarna. Ett enhetligt grepp om regleringen saknas i svensk rätt. Den enskildes direktkravsrätt mot ett försäkringsbolag avgörs därför av vilken slags ansvarsförsäkring det rör sig om.

Jessika van der Sluijs är jur. kand. och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Disputationen äger rum fredagen den 6 oktober kl. 10.00 i Sal G, Arrheniuslaboratoriet, Svante Arrhenius väg 14-18, Stockholms universitet, Frescati. Opponent är Eva Lindell-Frantz, jur dr, Juridiska fakulteten, Lund.

Kontaktinformation
Jessika van der Sluijs nås på tel 08-674 75 06 eller e-post: jessika.van-der-sluijs@juridicum.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera