Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 oktober 2006

Ny komponent öppnar för vaccinering mot klamydia

En ny vaccinkomponent som i framtiden kanske kan användas vid vaccinering mot sexuellt överförbara sjukdomar har utvecklats. Den nya vaccinkomponenten stimulerar immuniteten hos genitala T-celler. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Immunförstärkare ges tillsammans med vaccin för att få ett bättre immunsvar och det är nödvändigt att ge immunförstärkare om vaccinet ska ges i form av nässprej eller dryck.

Genom att kombinera de två immunförstärkarna CTA1-DD och ISCOM har en ny effektiv immunförstärkare utvecklats. Utvecklingen har skett i samarbete med Göteborgs universitets vaccincentrum MIVAC och företagen Biovitrum AB och ISCONOVA AB.

Den nya vaccinkomponenten kallas CTA1-DD/ISCOM. Avhandlingen visar att komponenten skulle kunna fungera som en förstärkare vid vaccinering mot till exempel klamydia.
– I min forskning har jag funnit att den kombinerade vaccinkomponenten är en mycket effektiv stimulator av genital T-cellsimmunitet, vilket är viktigt för att öka skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar, säger Anja Helgeby.

Klamydiainfektioner är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i världen. Även om infektionen lätt kan behandlas med antibiotika visar en stor del av infektionerna inga symptom och förblir därmed obehandlade. Upprepade infektioner kan leda till vävnadsskador i underlivet och senare utomkvedshavandeskap och infertilitet.
– En klamydiainfektion kan också öka risken att smittas av HIV eftersom slemhinnan är mer mottaglig för virus under pågående infektion. Därför är ett vaccin mot klamydia önskvärt, säger Anja Helgeby.

Kombinationskomponenten CTA1-DD/ISCOM testas nu prekliniskt tillsammans med flera olika vaccinkandidater, som klamydia, influensa och tuberkulos. Resultaten har hittills varit mycket lovande.
– Vi har inte genomfört några prövningar på patienter ännu, men vår forskargrupp arbetar aktivt för att inom en snar framtid kunna börja med kliniska utvärderingar, säger Anja Helgeby.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Avhandlingens titel: The development of a new combined adjuvant vector for mucosal immunization; CTA1-DD/ISCOM

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anja Helgeby, fil. mag., telefon: 031-773 63 33, 073-656 10 18, e-post: anja.helgeby@immuno.gu.se

Handledare:
Professor Nils Lycke, telefon: 031- 773 63 21, e-post: nils.lycke@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera