Artikel från Linköpings universitet
2 oktober 2006

Screening kan förebygga undernäring

Sju av tio äldre patienter som vårdades på en geriatrisk sjukhusavdelning var i riskzonen för undernäring. Men en granskning av sjuksköterskornas nutritionsanteckningar tyder på att alla dessa inte var identifierade som riskpatienter, enligt studier vid Linköpings universitet.

Tidigare forskning har visat samband mellan näringsstatus och hälsa hos äldre, och ett gott näringstillstånd antas kunna öka förmågan att tillfriskna efter sjukdom. Vårdpersonalen behöver bli mer observanta på riskfaktorer och tecken på undernäring hos äldre patienter, skriver doktoranden och sjuksköterskan Ulrika Söderhamn i sin doktorsavhandling.

Ett sätt att förbättra kontrollen är att screena patienterna. Ulrika Söderhamn har konstruerat ett frågeformulär, Nutritional form for the elderly (NUFFE), som ska vara lätt för vårdpersonalen att använda.

Vid en screening med NUFFE på 147 patienter vid en geriatrisk vårdavdelning i Västsverige visade det sig att 101 (69 procent) löpte medelhög till hög risk för undernäring, men bara 24 av dessa patienter hade en särskild vårdplan. Riskpatienterna upplevde också dålig hälsa, låg förmåga till egenvård och svagare känsla av sammanhang i större utsträckning än sina medpatienter med låg risk för undernäring.

Slutsatsen är att ett screeninginstrument som NUFFE bör vara en god hjälp för sjuksköterskor att identifiera riskpatienter, så att man i tid kan ge förebyggande behandling.

– När jag intresserade mig för sårläkning insåg jag näringstillståndets betydelse i det sammanhanget. Men de instrument som fanns för att fastställa risk för undernäring var alltför komplicerade för att användas i den kliniska vardagen. Då väcktes tanken att konstruera något enklare, och avhandlingsarbetet är ett test av detta nya instrument, säger Ulrika Söderhamn.


Avhandlingen Nutritional screening of older patients – developing, testing and using the Nutritional form for the elderly (NUFFE) försvaras vid disputation fredag 6 oktober kl 9.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Karin Axelsson, Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Ulrika Söderhamn 0521-15783, soderhamn@zeta.telenordia.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera