Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2006

Examensarbeten i socialt arbete presenteras av studenterna själva

Intressanta och angelägna examensarbeten presenteras av uppsatsskribenterna vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan. Uppsatsdagen är öppen för media och allmänhet.

Tid: Onsdagen den 4 oktober 2006 kl 13.00 – 16.30
Plats: Aulan, Institutionen för socialt arbete-Socialhögskolan, Sveavägen 160

Program:

13.00 Inledning
Professor Tommy Lundström

13.10 När Man är i minoritet – en kvalitativ studie om mäns upplevelser av sitt arbete i äldreomsorgen
Palle Storm, e-post palle.storm@socarb.su.se

13.35 Kvinnomisshandlare – en diskursanalys av den offentliga bilden
Maria Andersson, e-post maria.andersson@socarb.su.se

14.00 “Var sov du i natt?” – Socialsekreterarens roll som rättstillämpare vid tillhörighetsutredningar
Linnea Hanning, e-post linnea_hanning@hotmail.com

14.30 Paus – kaffe serveras till självkostnadspris, bokbord i foajén

15.00 Utredningarnas retorik: En jämförande innehålls- och argumentationsanalys av biståndsutredningar
Roberto Gonzalez, e-post robgon@spray.se

15.25 Ungdomars relation till spel – ett problem?
Camilla Ingard & Marie-Louise Broth, e-post camilla.ingard@sodertalje.se eller mari-louise.broth@karolinska.se

15.50 Makt och maktlöshet: En studie om förutsättningar för barnavårdsutredningar i Ekerö, Sigtuna, Solna och Sundbyberg
Eva Olofsson, e-post evaeolofsson@hotmail.com

16.15 Avrundning av eftermiddagen
Fil.dr Karin Borgström

Kontaktinformation
För information, uppsatserna eller kontakt med författarna:

Natasja Andersson, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, tfn 08-16 32 94, mobil 073-705 75 58, e-post natasja.andersson@socarb.su.se
Marie Rönnefält, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, tfn 08- 674 74 52, mobil 073-650 10 09,
e-post marie.ronnerfalt@socarb.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera