Tema

Tvärvetenskaplig satsning på proteinforskning i Uppsala

Med bland andra AstraZeneca och GE Healthcare, två av världens mest kända bioteknikföretag, som samarbetspartners ges nu forskare vid Uppsala universitet möjlighet att etablera ett centrum som ska utveckla nya analysmetoder för neurodegenerativa sjukdomar.

– En långsiktig satsning på tvärvetenskaplig grundforskning inom detta område ger Uppsala en unik möjlighet, vilket förhoppningsvis skall kunna bidra till såväl medicinska framsteg som ekonomisk tillväxt i regionen, säger Fredrik Nikolajeff, docent vid Ångströmlaboratoriet och koordinator för det Berzelii Center som man igår fick klartecken för.

Uppsala universitet får ett av de fyra första Berzelii Centra som under tio år kommer finansieras från VINNOVA och Vetenskapsrådet för att ge stöd till excellenta forskningsmiljöer med stark näringslivskoppling.

Uppsala Berzelii Center, som kombinerar forskning inom biologi, kemi, farmaci, medicin, materialvetenskap och nanoteknik, kommer utveckla nya analysmetoder för proteinbaserad diagnostik och screening av komplexa neurorelaterade sjukdomar. Ett viktigt mål är att metoderna skall kunna ge ökad kunskap om vilka biomarkörer som kan användas för tidig diagnostik, vilket det idag finns bristande kunskaper om.

– Detta är ett stort problem för såväl sjukvården som läkemedelsbolagen. Idag är det tyvärr ofta så att komplexa sjukdomar som t.ex. Alzheimers och Parkinson upptäcks i ett sent skede. Kan vi veta vilka markörer som signalerar risk för en viss neurodegenerativ sjukdom så kan vi använda oss av dessa markörer för tidig diagnostik och kanske storskalig screening liknande den som görs för bröstcancer hos kvinnor (mammografi). Med tidig diagnostik är det dessutom lättare att sätta in en effektiv terapi baserad på individuell respons, säger Fredrik Nikolajeff.

Centret är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset, GE Healthcare, AstraZeneca, Olink Bioscience, Affibody och Gyros. Centret finansieras under tio år med högst 100 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och VINNOVA samt minst 70 miljoner kronor från universitetet, näringsliv och offentlig verksamhet.

Kontaktinformation
Mer information: Fredrik Nikolajeff
tel: 018-471 30 36 eller via e-post: fredrik.nikolajeff@angstrom.uu.se

Tvärvetenskaplig satsning på proteinforskning i Uppsala

 lästid ~ 1 min