Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 september 2006

Folksjukdomen fettlever allvarligare än man trott

Ungefär en femtedel av befolkningen har fettlever trots att de inte missbrukar alkohol. I stället är det övervikt som är orsaken. En studie från Linköpings universitet visar nu att icke-alkoholorsakad fettlever är allvarligare än man tidigare trott. De drabbade löper bland annat hög risk att insjukna i diabetes typ 2.

Studien, som publiceras i oktobernumret av den ansedda amerikanska vetenskapliga tidskriften Hepatology, genomfördes på en stor grupp patienter med förhöjda levervärden som följdes i 14 år. Vid starten hade de inga sjukdomssymtom, men vid uppföljningen hade 78 procent av dem antingen diabetes eller förstadium till sjukdomen.

– Av stort intresse ur ett folkhälsoperspektiv är också det faktum att studien påvisar en ökad dödlighet bland personer med icke-alkoholorsakad fettlever. Den främsta orsaken är en fördubblad risk för dessa individer att dö i hjärt-kärlsjukdom, säger Stergios Kechagias, överläkare och universitetslektor i internmedicin och den som lett studien.

Utöver ovan nämnda medicinska risker visar studien också att fett kan skada levern. En mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från levern avslöjade att 41 procent av personerna hade utvecklat ökande mängd ärrvävnad i levern. Störst risk löpte personer som under uppföljningen gick upp mer än 5 kg i vikt och de som hade stor mängd fett i levern.

Hos 5 procent av deltagarna i studien hade ärrvävnaden blivit så pass uttalad att de under uppföljningen utvecklade symtom och behövde sjukhusvård på grund av komplikationer orsakade av levercirros (skrumplever). Hälften av dessa personer hade även utvecklat levercancer.

Lätt förhöjda leverprover är ett mycket vanligt fynd vid analys av blodprover från även till synes helt friska personer. Den absolut vanligaste orsaken till att leverproverna är stegrade är fettansamling i levern, ett tillstånd som länge har varit förknippat med överkonsumtion av alkohol. Under senare år har det emellertid framkommit att övervikt, även lindrig sådan, är betydligt vanligare än alkoholmissbruk som orsak till fettlever.

En slutsats av studien bör vara att alla patienter med icke-alkoholorsakad fettlever rekommenderas att ändra sin livsstil med bland annat noggrann diet, skriver artikelförfattarna Mattias Ekstedt, Lennart E. Franzén, Ulrik L. Mathiesen, Lars Thorelius, Marika Holmqvist, Göran Bodemar och Stergios Kechagias.

Kontaktinformation
Dr. Stergios Kechagias, 013-228704 eller 013-222000 (vx), email stergios.kechagias@lio.se eller steke@imv.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera