Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2006

Globala företag förlorar på ineffektivt utnyttjande av ny teknik

Överföring av teknisk kunskap mellan affärsenheter är centralt för multinationella företag. Ineffektiva överföringsprocesser kan leda till underutnyttjande av nya tekniska lösningar i organisationen, och därmed förlorade intäkter. Men genom att organisera sig på rätt sätt kan företag undvika detta. Det visar Magnus Persson i sin avhandling i företagsekonomi. Disputationen äger rum den 29 september.

Multinationella företag satsar alltmer på forskning och utveckling (F&U), men för att skapa och behålla konkurrensfördelar krävs mer än ett fokus på dessa tidiga stadier i utvecklingscykeln. Lika viktigt är förmågan att snabbt och effektivt sprida och överföra ny teknisk kunskap till olika delar av organisationen för kommersialisering.

Genom att följa ett antal tekniska innovationer från utveckling till implementering undersöker Magnus Persson hur ny teknisk kunskap överförs och sprids mellan olika affärsenheter i multinationella företag. Studien visar på ett gap mellan den faktiska och potentiella exploateringen ny teknik; endast omkring 43 procent av potentiella mottagare av ny teknisk kunskap tar faktiskt del av denna. Även i dessa fall finns det en stor variation i hur framgångsrikt överföringarna skett. Den affärsmässiga konsekvensen av bristande överföringsprocesser är att möjligheten att skapa nya intäkter baserat på ny teknik delvis går förlorad, menar Magnus Persson.

I sin studie har han undersökt ett antal olika organisatoriska faktorer som kan medverka till att förbättra eller försämra dessa överföringsprocesser. Genom att skapa lämpliga incitament och kontrollmekanismer för affärsenheter, samt genom att skapa anpassade samarbetsformer mellan dessa, kan företag öka spridningsgraden av ny teknisk kunskap.

Vidare visar studien att framgången av överföringar av ny teknisk kunskap påverkas positivt av inarbetade, ofta informella, samarbetsrutiner i organisationen. Men studien finner också stöd för att den formella strukturen, framförallt i termer av kontrollmekanismer mellan centrala ledningsfunktioner och affärsenheter, är en viktig faktor i detta sammanhang.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Magnus Persson på 018-471 13 88, 070-660 19 40 eller via e-post: Magnus.Persson@fek.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera