Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2006

Föreläsning av hedersdoktor professor Richard Falk:”USA har övergivit folkrätten efter den 11 september”

Professor Richard Falk, Juridiska fakultetens hedersdoktor 2006, håller en gästföreläsning över ämnet The American Abandonment of International Law after September 11.

Richard Falk är Professor in International Law and Practice, emeritus, Princeton University, och Visiting Professor, Global Studies, University of California at Santa Barbara. Han är en av USA:s mest kända folkrättsjurister internationellt och har under lång tid varit aktiv i den vetenskapliga debatten om folkrättens roll och funktion. Hans analyser av folkrättens relevans för utformningen av den nationella politiken har haft stor betydelse för utvecklingen av folkrättsdoktrinen. Richard Falks framträdande ställning beror inte enbart på hans mycket omfattande vetenskapliga produktion och hans stora inverkan på utvecklingen av folkrättsdoktrinen, utan också på hans stora intresse för viktiga världspolitiska frågor såsom kärnvapennedrustning och främjandet av internationell fred och demokrati. Hans böcker om Vietnamkrigets folkrättsliga aspekter, studien om lagligheten i hot eller bruk av kärnvapen och den kända rapporten om Kosovo-bombningarnas legitimitet kan nämnas i detta sammanhang.

Richard Falk promoveras till hedersdoktor vid Stockholms universitets promotions- och installationshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus fredagen den 29 september.

Välkommen till gästföreläsningen i Reinholdsalen, Juristernas Hus, Stockholms universitet, måndagen den 2 oktober kl 16-18.

Kontaktinformation
För information, kontakta professor Said Mahmoudi, tel 16 26 10 eller informatör Elisabeth Hansson, tel 16 12 82/ 070-558 25 89

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera