Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2006

Ny avancerad teknik för kärnämneskontroll

För att kontrollera att ett land endast använder kärnkraft för fredliga syften behövs avancerad teknik. Christofer Willman presenterar i sin avhandling både nya mätmetoder för detta ändamål, samt sådana som behövs för att optimera ett framtida slutförvar för använt kärnbränsle. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 29 september.

Christofer Willmans avhandlingsarbete har handlat om att utveckla mätmetoder för det nationella och internationella arbetet för att kontrollera och övervaka att ett lands kärnkraftproduktion endast används i fredliga syften, s.k. kärnämneskontroll eller safeguards. Under drift produceras plutonium i kärnbränslet, varav det mesta används av reaktorn för energiproduktion. Men en liten andel kvarstår i det använda bränslet och även om detta plutonium är mycket svårt att extrahera för kärnvapenframställning är det ändå föremål för kontroll och övervakning. En av de utvecklade metoderna syftar till att avslöja huruvida bränslet har använts på ett sätt som är förenligt med energiproduktion och inte för militära ändamål.

Ett led i kärnvapennedrustningen är att frigöra plutonium från vapnen och istället använda det som bränsle för energiproduktion. Plutonium för energiproduktion extraheras även från använt kärnbränsle i syfte att minska avfallsmängden och öka bränsleutnyttjningen. I båda fallen används detta plutonium som bränsle i s.k. Mixed Oxide Fuel eller MOX-bränsle. Ur ett safeguardsperspektiv är det viktigt att veta att allt plutonium använts på avsett sätt och en av de metoder Christofer Willman varit med och utvecklat har syftat till att kunna särskilja MOX-bränslen från de väsentligt mer vanliga uranbränslena.

Han presenterar också en metod för att mäta värmeutveckling från använt kärnbränsle, vilket är viktigt för att optimera ett framtida djupförvars funktion och storlek. Med metoden, som bygger på mätning av den strålning som kommer från den radioaktiva restprodukten cesium-137 i det använda bränslet, kan man snabbt (inom några minuter) bestämma värmeutvecklingen.

Metoderna har utvecklats för att användas av de kontrollerande myndigheterna; Statens kärnkraftinspektion, SKI, i Sverige och internationellt av FN via det internationella atomenergiorganet, IAEA.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christofer Willman på tel: 018-471 58 28, 073-623 40 03 eller via e-post: Christofer.Willman@tsl.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera