Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2006

Fyra miljoner kronor till forskning om jämställdhetspolitik

Umeåforskaren Malin Rönnblom ska studera hur jämställdhetspolitiken fungerar i EUs medlemsstater. Hon har, som en av elva parters i forskningsprogrammet Quality in Gender and Equality Policies, fått nästan fyra miljoner kronor för fyra års forskning inom programmet.

Malin Rönnblom och hennes forskarkollegor inom forskningsprogrammet Quality in Gender and Equality Policies, QUING, ska analysera jämställdhetspolitiken i samtliga stater inom EU. De ska kartlägga och analysera politiken samt utveckla metoder och teorier som kan hjälpa politiker och tjänstemän att förstå hur jämställdhetspolitiken fungerar.

– Vi kommer också att titta på hur genus kombineras med exempelvis ras/etnicitet och sexuell läggning när jämställdhetspolitik skapas, säger Malin Rönnblom, filosofie doktor i statsvetenskap och anställd vid Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå universitet.

Den del av forskningsprogrammet som ska bedrivas vid Umeå universitet gäller framför allt kartläggningen av jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna Danmark, Finland och Sverige. Men Malin Rönnblom kommer också att medverka i programmets teoriutvecklande del.

Malin Rönnblom har tidigare arbetat med forskning om jämställdhets- och regionalpolitik, framför allt i Sverige men även i Finland och Norge.

Forskningsprogrammet QUING, som ingår i EU:s 6e ramprogram, leds av professor Mieke Verloo vid Institute for Human Sciences i Wien. Förutom Umeå universitet deltar exempelvis Humbold Univeristy, Lancaster University och Universidad Complutense de Madrid i programmet. QUING har en sammanlagd budget på drygt 44 miljoner kronor varav 3 850 000 kronor är avdelade till Umeå universitet. Projektet ska pågå under fyra år.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Malin Rönnblom, Kvinnovetenskapligt forum, Umeå universitet

Telefon: 090-786 96 74

E-post: malin.ronnblom@cws.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera