Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2006

Det förflutna påverkar Sydafrikas pingstvänner

Tolv år efter genomförandet av det första demokratiska valet i Sydafrika lever klyftorna mellan olika grupper i samhället till stor del kvar. Kulturantropologen Kristina Helgesson visar i sin avhandling, där hon studerat två pingstförsamlingar i Durban, på de djupa spår som apartheidpolitiken har satt i kyrkorna. Disputationen äger rum den 30 september.

Den universella pingströrelsen är den del av den protestantiska kyrkan som växer kraftigast i världen, framför allt i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sydafrika, där ca 80 procent av befolkningen tillhör någon form av kyrka, utgör pingströrelsen en viktig samhällsfaktor.

Baserat på fältarbete och kvalitativa intervjuer visar kulturantropologen Kristina Helgesson hur erfarenheter från apartheidåren formar upplevelser av tillhörighet och utanförskap, synen på nutid och framtid, samt hur den religiösa övertygelsen yttrar sig bland medlemmar i två församlingar i Durban. Båda församlingarna tillhör “Assemblies of God”, ett av de äldsta och största pingstsamfunden i Sydafrika. Den ena församlingen har vita medlemmar, den andra församlingen färgade. Trots att apartheid är avskaffat lever segregationen vidare inom många sydafrikanska kyrkor och samfund, säger Kristina Helgesson.

Avhandlingen visar på det sydafrikanska samhällets komplexitet och på den svårighet det är för många sydafrikaner, både vita, svarta och färgade, att finna sig till rätta i det “nya” demokratiska Sydafrika. I den processen spelar kyrkan en viktig roll dit människor kan komma och känna tillhörighet, men det är inte självklart att kyrkan fungerar som en enande faktor över gränserna.

Flera teman diskuteras i avhandlingen: erfarenheterna som vit och som färgad i apartheidtidens Sydafrika; den religiösa omvändelsens betydelse; formella och informella maktstrukturer i församlingarna; synen på manligt och kvinnligt i församlingarna; hur församlingarna agerar lokalt, nationellt, samt globalt genom internationella nätverk.

– Inte minst den vita församlingens pro-israeliska engagemang visar på hur internationella nätverk agerar samt på den starka kopplingen mellan religion och politik, säger Kristina Helgesson.

Avhandlingen erbjuder både forskare, beslutsfattare och organisationer en djupare analys och förståelse för den religiösa tillhörighetens komplexitet, samt en analys av religionens starka roll för människor och samhällen, både på ett lokalt plan, men också internationellt.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kristina Helgesson på telefon: 018-471 22 90, 073-360 93 19 eller via e-post: kristina.helgesson@antro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera