Tema

LTU delaktigt när bygg-branschen går in i 3D-världen

Luleå tekniska universitet deltar som enda svenska högskola i EU-samarbetet InPro. Det handlar om att utveckla 3D-tekniken i byggbranschen när det gäller att koppla information till ritningarna. NCC är projektkoordinator och projektet har 19 partners runt om i Europa. Projektet har en budget motsvarande 125 miljoner svenska kronor.

InPro står för information och processer, målet för projektet är att på olika sätt bidra till ett paradigmskifte som revolutionerar den tidigare projekteringen av byggnader. Det innebär bland annat att utveckla dagens projekteringsprocesser mot en öppen informationsplattform där alla parter i ett byggprojekt deltar interaktivt.
Genom att koppla information till varje objekt i 3D-ritningarna, exempelvis ett fönsters egenskaper eller inköpsavtal, öppnas möjligheterna att förutsättningslöst modellera fram de bästa och samtidigt mest prisvärda konstruktionerna.

Luleå tekniska universitets deltagande är en del av ett av våra fokusområden, kundanpassat byggande.
– Nya kurser och nytt material ska utvecklas inom projektet, och resultatet kommer att påverka både vår nya civilingenjörsutbildning i arkitektur och den inom väg- och vattenbyggnad, säger professor Thomas Olofsson.

Upplysningar: Professor Thomas Olofsson, tel. 0920-49 13 62, 070-589 33 62 eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 lena.edenbrink@ltu.se

LTU delaktigt när bygg-branschen går in i 3D-världen

 lästid ~ 1 min