19 september 2006

Nya steg mot framtidens bränsleceller- internationell bränslecellskonferens på KTH

Bränsleceller skulle kunna ersätta praktiskt taget hela den mängd fossilbränsle som förbrukas i dag. Nya tekniska och ekonomiska förutsättningar gör att bränsleceller dessutom nu tycks vara ett verkligt alternativ inom överskådlig framtid. 25-27 september diskuterar världens ledande bränslecellsforskare de senaste rönen på KTH.

Bränsleceller är ett av de teknikslag, som kan komma att bidra mest till att ersätta olja och andra fossilbränslen. Konferensen, Nordic PEM Fuel Cell Conference 2006, kommer att handla om olika sätt att förverkliga framtidens bränsleceller – nya membran, nya katalysatorer, vätgaslagring, modellering på cellnivå, nedbrytningsprocesser m.m.

– Det satsas årligen mellan 30 och 38 miljarder kronor på bränslecellsforskning i världen, varav fordonsindustrin står för mer än tre fjärdedelar. Användandet av bränsleceller i bilar kommer på sikt radikalt att minska miljöbelastningen och oljeberoendet, säger Göran Johansson, Volvo.

Men bränsleceller skall inte bara ses som en miljövänlig ersättning för olja och kol i nuvarande energisystem. De ger också möjligheter till att täcka nya behov i form av nya produkter och ny design av befintliga produkter.

– En av de produkter som kommer tidigast är så kallade APUer – bränsleceller som genererar el till hjälpsystemen i lastbilar, till exempel klimatanläggningar och lyftanordningar. Lastbilar med APUer behöver inte ha motorn på när de står stilla för att generera el. Det blir tyst och ger mindre koldioxidutsläpp, säger Göran Johansson.

En vanlig syn på bränsleceller har varit att de kommer att slå igenom stort om tio år – så har man sagt sedan 1950-talet, men det har inte skett ännu. Faktum är emellertid att de tekniska och ekonomiska hinder som funnits krymper allt mer.

Nu finns bränsleceller att köpa på en marknad som växer stadigt varje år. Några tillverkare av bränsleceller och delar till bränsleceller kommer också att visa sina produkter i anslutning till konferensen.

Nordic PEM Fuel Cell Conference 2006 organiseras av MISTRAs bränslecellsprogram i samarbete med det nordiska forskarnätverket Nordic Fuel Cell Net.

Tid: 25-27 september

Plats: Lindstedtsvägen 26-28, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt: Bengt Steen, Chalmers tekniska högskola, 031-7722177, bengt.steen@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera