Artikel från Umeå universitet
15 september 2006

Studie på svenska skolbarn:Tre av 100 har glutenintolerans

Glutenintolerans, även kallat celiaki, är mycket vanligare än vad som tidigare varit känt. Det visar de första resultaten från en studie som omfattar 7 400 tolvåringar från olika delar av Sverige.

Enligt studien har ungefär 30 av 1 000 svenska tolvåringar glutenintolerans, dvs. 3 % av de testade. Det är långt fler än vad som tidigare varit känt.

– Länge betraktades glutenintolerans som en ovanlig barnsjukdom, säger barnläkaren och universitetslektorn Anneli Ivarsson vid Umeå universitet som leder studien. På 1970-talet rapporterades 1 på 1000 ha glutenintolerans, vilket då ansågs vara en oväntat hög siffra.

Senare har sjukdomen allt mer uppmärksammats som ett folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt. På senare år har man uppskattat att sjukdomen drabbar ungefär 10 av 1 000, men nu visar vi att också det är en underskattning.

Studien kallas ETICS (Exploring the Iceberg of Celiacs in Sweden, dvs. “Att utforska isberget av celiaki i Sverige”) därför att isberget ofta används som modell för att beskriva förekomsten av denna sjukdom: Man har hittills bara sett det som ligger ovan vattenytan, dvs. endast en del av fallen.

Inom studien erbjöds 10 000 skolbarn i årskurs 6 att lämna ett blodprov för testning av glutenintolerans och 7 400 valde att delta. Studien genomfördes läsåret 2005/2006 i Umeå, Norrtälje, Norrköping, Växjö, Malmö och Lund. Resultaten visar att ungefär tre av 100 undersökta barn har glutenintolerans, vilket är långt fler än förväntat.

– De flesta drabbade har hittills inte fått korrekt diagnos och behandling, säger Anneli Ivarsson. Det beror på att symtomen varierar och lätt misstolkas. Det handlar ofta om magont, trötthet och nedstämdhet. Om ett barn levt med sådana problem en längre tid är det inte lätt att veta vad som är “normalt” välmående.

Celiaki behandlas effektivt genom att man helt undviker all mat som innehåller vete, råg eller korn för resten av livet. Anneli Ivarsson understryker att man aldrig på egen hand ska börja med glutenfri mat. Det är viktigt att först träffa en läkare och få sjukdomen konstaterad på ett korrekt sätt.

Mer information finns på studiens hemsida http://www.umu.se/phmed/epidemi/celiaki/etics

Porträttbild på Anneli Ivarsson kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:

ETICS-kansli i Umeå
Barnläkare, universitetslektor Anneli Ivarsson
tel 090 – 785 33 44 (785 12 10, sekr), 090 – 12 74 48
mobil 070 – 355 77 46, fax 090 – 13 89 77
e-post anneli.ivarsson@epiph.umu.se

Lund och Malmö
Barnläkare Annelie Carlsson
tel 046 – 17 82 28, mobil 0731 – 40 79 70
e-post annelie.carlsson@skane.se

Norrköping
Barnläkare, docent Lars Stenhammar
tel 011 – 22 20 00, mobil 070 – 713 37 90
e-post lars.stenhammar@lio.se

Växjö
Barnläkare Eva Karlsson
tel 0470 – 58 84 14, 0470 – 29 435
e-post eva.karlsson@ltkronoberg.se

Norrtälje
Barnläkare Lars Danielsson
tel 08-755 17 73, mobil 070 – 455 61 20
e-post danielsson.lars@telia.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera