Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 september 2006

Samtalsutbildning för distriktssköterskor hjälp vid högt blodtryck

Distriktssköterskor borde ge mer information till patienter med högt blodtryck om hur de kan förändra sin livsstil. Om distriktssköterskorna får gå en kurs i samtalsmetodik blir informationen både strukturerad och bättre anpassad. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Högt blodtryck kallas också hypertoni och är ett mycket vanligt tillstånd. Av alla vuxna i Sverige har nästan var fjärde högre blodtryck än normalt. I allvarliga fall kan högt blodtryck leda till stroke och hjärtinfarkt. Tillståndet orsakas av bland annat stress, övervikt och hög alkoholkonsumtion.
– Ofta kan man själv påverka sitt blodtryck genom att ändra sina vanor, säger Eva Drevenhorn.

Mellan sina läkarbesök går många patienter till sin vårdcentral för att mäta sitt blodtryck. I studien kunde Eva Drevenhorn se att många distriktssköterskor då glömmer att informera patienterna om vilka livsstilsförändringar som skulle kunna sänka deras blodtryck.
– Om man ska ge bra omvårdnad räcker det inte att bara mäta trycket och skriva ner siffrorna i patientens blodtryckskort. Om distriktssköterskan ger rätt information på rätt sätt kan patienten kanske minska sin medicinering.

Avhandlingen visar att en kort utbildning i samtalsmetodik ger gott resultat. 19 slumpvis utvalda distriktssköterskor och sjuksköterskor från olika hypertonimottagningar i södra Sverige fick gå en två dagar lång kurs. Före utbildningen fick sjuksköterskorna spela in sina möten med blodtryckspatienter och dessa samtal jämfördes sedan med hur de talade med patienterna efter intensivutbildningen.
– Efter kursen blev sjuksköterskorna bättre på att anpassa sin information efter vad patienten redan kände till. Samtalen fick också en bättre struktur och vårdpersonalen glömde inte att ge viss information, säger Eva Drevenhorn.

Vid en vårdcentral i Skåne har Eva Drevenhorn också på försök infört ett särskilt vårdprogram just för patienter med högt blodtryck. Vårdprogrammet är ett kortfattat dokument som sammanfattar vilka rutiner som gäller för omhändertagandet av patienter med högt blodtryck.
– Hittills har vårdprogrammet fungerat mycket bra. Efter det att rutinerna blev tydligare sjönk blodtrycket överlag bland patienterna och blodfetterna blev bättre, säger Eva Drevenhorn.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Avhandlingens titel: Counselling patients with hypertension at health centers – a nursing perspective

Avhandlingen försvaras onsdagen den 27 september, klockan 13.00, sal 2119, hus 2, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Arvid Wallgrens backe, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eva Drevenhorn, distriktssköterska, telefon: 046-32 30 31, 040-623 96 78, 073-801 08 79, e-post: eva.drevenhorn@skane.se

Handledare:
Docent Karin Kjellgren, telefon: 031- 773 60 48, e-post: karin.kjellgren@sahlgrenska.gu.se
Universitetslektor Ann Bengtsson, telefon: 031-773 60 58, e-post: ann.bengtson@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera