Tema

Handelshögskolan bäst i Europa i finansiell ekonomi och redovisning enligt Financial Times ranking

När Financial Times publicerade sin rankinglista över masterprogram igår ligger Handelshögskolan i Stockholm (HHS) på första plats i kategorierna ”Best in finance” (finansiell ekonomi) och ”Best in accounting” (redovisning) samt på andra plats i kategorin ”Best in economics” (nationalekonomi). Totalt sett avancerar HHS i årets ranking och placerar sig nu i toppen av listan.

− Under några år har Handelshögskolan arbetat hårt för att minska kostnaderna, och öka intäkterna men samtidigt fokuserat på att ytterligare förbättra kvaliteten på vårt civilekonomprogram. Med denna placering i Financial Times ranking får vi ett kvitto på att strategin har fungerat, säger Lars Bergman, rektor för HHS.

− Att Handelshögskolan hamnar i topp inom finansiell ekonomi och redovisning är glädjande eftersom de är de mest populära inriktningarna hos våra studenter. Dessa ämnen är ju också en viktig anledning till att man vill studera vid en handelshögskola, fortsätter Lars Bergman.

Handelshögskolan finns också med på listans andra plats, totalt sett, då CEMS Master in International Management är ett utbildningsprogram som högskolan erbjuder. Endast ett lärosäte per land får vara medlem i CEMS, Community of European Management Schools, som är ett samarbete mellan 17 europeiska handelshögskolor och ett 50-tal företag. Detta gör att HHS är ensam i Sverige med att kunna erbjuda sina studenter detta internationella utbildningsprogram. Civilekonomstudenterna har möjlighet att gå programmet under sitt sista utbildningsår.

− Vi har varit en aktiv medlem i CEMS under många år och ser samarbetet som en mycket viktig del i vårt internationaliseringsarbete. Vi märker särskilt fördelarna med detta långsiktiga internationella samarbete när vi nu anpassar vårt civilekonomprogram till den nya europeiska utbildningsmodellen, avslutar Lars Bergman.

Detta är andra året som Financial Times rankar ekonomutbildningar, masterprogram, i Europa. Totalt finns 35 europeiska skolor med på listan. Sammantaget placerar sig HHS:s civilekonomprogram på 8:e plats. Endast franska skolor placerar sig högre än HHS.

Kontaktinformation
Lars Bergman, rektor, professor
Tel. 08-736 90 12
E-post: lars.bergman@hhs.se

Handelshögskolan bäst i Europa i finansiell ekonomi och redovisning enligt Financial Times ranking

 lästid ~ 1 min