Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2006

Att lyckas med sammanslagning av mjukvarusystem

Vid sammanslagningar av organisationer förekommer det att den nya organisationen har flera uppsättningar mjukvara som gör i stort sett samma sak. Vanliga frågor blir då: Ska vi avveckla något system och kanske vidareutveckla ett annat? Eller är det möjligt att ta delar ur de olika systemen och sätta ihop dem till ett nytt system? En ny studie från Mälardalens högskola kan hjälpa framtida organisationer att undvika de djupaste fallgroparna.

Rikard Land på institutionen för datavetenskap och elektronik vid Mälardalens högskola disputerar den 15 september med sin avhandling “How to Succeed with In-House Software Systems Integration and Merge – Observations concerning Architecture and Process”.

I Lands forskning möts två trender: dels en ökad användning av mjukvara både i produkter och som stöd för olika verksamheter, dels de ständigt föränderliga organisationerna i dagens samhälle. Land ser ett problem i dessa trender; ofta finns ingen i den nya organisationen som känner till mer än ett av de existerande systemen väl, varken som användare eller arkitekt.

Land redovisar i sin avhandling studier i organisationer i just denna situation och presenterar råd kring organisering av en utvärderingsprocess, vilka aspekter som är viktigast att utvärdera samt exempel på bra arbetssätt. Lands fokus ligger mycket på mjukvarans arkitektur, det vill säga dess grundläggande val av struktur, teknologier och datamodell.

Disputationen äger rum fredagen den 15 september i sal Zeta, Mälardalens högskola, klockan 10:00.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Rikard Land:
Telefon: 021-107035
E-post: rikard.land@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera