11 september 2006

Välsmort samarbete leder till nya rön

‘- Hur påverkar ytans mikrostruktur funktionen i exempelvis en människas höftled?- Är det möjligt att ta fram en teoretisk modell för att sedan simulera det i datorn?Detta är frågeställningar som Andreas Almqvist haft i åtanke under sina forskarstudier – resultatet presenteras i en ny doktorsavhandling.

En höftled eller ett rullager – ur tribologisk synvinkel är de väldigt lika. Inom tribologin handlar det nämligen om interagerande ytor i relativ rörelse och tribologi innefattar studier av smörjning, nötning och friktion.

– Under mina forskarstudiner har jag fokuserat på att göra det möjligt att i datorn simulera hur ytans mikrostruktur påverkar funktionen i olika tribologiska tillämpningar, exempelvis rull- och glidlager, genom att utveckla teoretiska modeller och tillhörande numeriska metoder, säger Andreas Almqvist som disputerar med doktorsavhandlingen On the effects of surface roughness in lubrication den 22 september.

Andreas Almqvists arbete har lett till tre sådana modeller.
En för att studera högt belastade, koncentrerade och smorda tribologiska kontakter som den i vår höftled eller den i ett rullager. En annan för att studera den osmorda kontakten mellan till exempel ett verktyg och ett motstycke eller den mellan en sko och ett underlag. En tredje för att möjliggöra studier av utbredda smorda kontakter som den i ett axialt stödlager.

Utvecklingsprocessen av de nämnda modellerna, med tillhörande numeriska lösningsmetoder, har inte bara lett till framsteg inom forskningsområdet tribologi – den har också lett till nya framsteg inom modern, tillämpad matematik.
Detta är resultatet av ett fruksamt samarbete mellan forskargruppen med fokus på tribologi på Avdelningen för maskinelement å ena sidan och den forskargrupp vid Institutionen för matematik som specialiserat sig på homogenisering.
Samarbetet har även lett till att Andreas Almqvist förra året tilldelades priset “Bästa lcientiatavhandling vid Luleå tekniska universitet” som delas ut av Vattenfall AB Vattenkraft.

Andreas Almqvist är född och uppvuxen i Jokkmokk där han efter grundskolan började som byggnadsarbetarelärling. Efter militärtjänstgöringen gick han det naturvetenskapliga programmet med teknisk gren på Boken-skolan i hemkommunen. Han har också vikarierat som låg- och mellanstadielärare och som träslöjdlärare.
Andreas Almqvist tog sin civilingenjörsexamen i tekniskt fysik med inrikning tillämpad matematik vid Luleå tekniska universitet och har under sina forskarstudier medverkat i de båda forskarskolorna National graduate school in scientific computing (NGSSC) med säte i Uppsala, samt HiMeC – High performance mechanical components – som leds från LTU.
Han är gift med Ulrika och pappa till tre barn – Alice 8 år, Lia 5 år och Arvid 3 år.

Bild på Andreas Almqvist för fri publicering kan fås via universitetets pressansvariga.

Upplysningar: Andreas Almqvist, tel. 0920-49 24 07, andreas.almqvist@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera