Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 september 2006

Kompetenta projektledare minskar risken för byggstopp!

“Opinionen stoppade bygget” är en inte ovanlig rubrik. Nya byggprojekt påverkar alltid den befintliga miljön och skapar ofta reaktioner hos dem som berörs av projektet. Många vill ha en ny väg men inte utanför den egna bostaden. Under senare år har flera projekt upplevt konflikter med berörda intressenter: Hallandsåsen, Västkustbanan genom Lund, Villa Sunna i Lund m fl.

Detta har medfört att intresset från byggherrarnas sida att ta itu med det här problemet ökat. Citytunneln i Malmö anstränger sig exempelvis för att bedöma och hantera olika intressentkrav. Professor Bengt Hansson:
– Erfarenheterna från flera större projekt såsom tunneln genom Hallandsås visar på behovet av ökad kompetens hos projektledare i att hantera intressenter”. Intressentpåverkan vid byggprojekt och hur projektledarna skall hantera intressenter har studerats i ett forskningsprojekt vid avdelningen för Byggnadsekonomi, Lunds Tekniska Högskola.
Projektledare måste ha en förståelse för relationen mellan teknik, miljö och samhälle. Närboende till ett byggprojekt har ofta unika kunskaper om lokala omständigheter som kan användas av projektledaren vid planering och genomförande av byggprojektet.
Intressentpåverkan är aktuell i alla projekt och projektledaren måste ha kompetens att göra intressentanalyser. Resultatet av forskningen är inriktad på intressentpåverkan och ger projektledarna viktig kunskap att förstå den påverkan som olika intressenter kan ha på deras projekt.

Som ett resultat av detta arbete redovisar Stefan Olander en doktorsavhandling som behandlar intressentanalys för byggprojekt ur ett projektledningsperspektiv. Disputationen äger rum fredagen den 15 september 2006 kl 13.15 i hörsal V:A, V-huset, John Ericssons väg 1, Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingen finns tillgänglig vid avdelningen för byggnadsekonomi, LTH 046-2227421.

Kontaktinformation
Stefan Olander kan nås på tel: 046-2227420, epost: Stefan.Olander@bekon.lth.se

Professor Bengt Hansson kan nås på tel: 046-2229005, Bengt.Hansson@bekon.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera