Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2006

Simulering på nanonivå ersätter praktiska experiment

I framtiden kan dyrbara verkliga experiment vid materialframställning vara ett minne blott. Sedan den 1 augusti pågår ett stort forskningsprojekt på molekylär nivå på Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås. Under tre år kommer forskare från flera olika discipliner inom både högskola och näringsliv att studera och utveckla simulerings- och modelleringstekniker för att kunna se hur nanokompositer beter sig på molekylnivå.

Med multiskalningsmodellering av nanokompositer utvecklas ett helt nytt sätt att se på materialutveckling. På så sätt kan man förstå mekanismerna i ett material från molekylär nivå till makroskopisk nivå. Detta kan komma till användning är när man t ex vill kunna studera brandegenskaper eller beständighet hos ett material.

Ingenjörshögskolan bedriver forskningsprojektet tillsammans med sex företag inom plast-, textil- och kompositbranschen, varav några av företagen finns i regionen. Även Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och Beräkningscentrum Sjuhärad, BRÄS kommer att bidra med kunskap. Vidare kommer man också att samarbeta med utländska universitet i bland annat Grekland och Tyskland.

Länk mellan akademi och industri
Som länk mellan den akademiska världen och industrin har Ingenjörshögskolan engagerat en post doc-forskare, Nils-Krister Persson, från Linköpings universitet, med fysik, matematik och polymerfysik som specialitet.
– Jag kommer att fungera som en slags mäklare mellan industri och akademi. Det gäller att få ut den akademiska kunskapen till företagen så att den kommer till användning, förklarar han.
– Genom att simulera experiment i datorn, kan man få fram ny kunskap om sambandet mellan ett materials egenskaper och kemiska sammansättning. Detta kan spara dyrbart utgångsmaterial, är skonsammare mot miljön och, inte minst, det sparar tid när man tar fram nya material.

3,4 miljoner kronor
Projektet är treårigt. Institutionen Ingenjörshögskolan har fått 3,4 miljoner kronor till projektet varav KK-stiftelsen bidrar med 1,5 miljoner kronor och de deltagande företagen bidrar med lika mycket i eget arbete. Därtill har man fått medel från Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad på 400 000 kronor.

Från Ingenjörshögskolan kommer följande forskare med respektive forskargrupper att vara engagerade:
Professor Kim Bolton och docent Peter Ahlström, modellering och simulering
Professor Mikael Skrifvars, materialutveckling och polymerteknik
Nils-Krister Persson, samordnare och post doc-forskare

Läs mer i en tidigare publicerad artikel: http://www.hb.se/forskning/artiklarPolymerer.asp

Text: Solveig Klug

Kontaktinformation
Professor Mikael Skrifvars
Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås
E-post: mikael.skrifvars@hb.se
Telefon: 033-4354497
Mobiltelefon: 0708-196146

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera