Tema

Att lära sig konstens regler

Vad betyder kön och klass för den som ska ta sig in på konstens yrkesfält, en domän som historiskt dominerats av män, manliga värderingar och regler? Hur förhandlar blivande kvinnliga konstnärer om boende, ekonomiskt standard och familjeliv i relation till sina karriärplaner? Varför ger man sig in på en framtidsbana som förefaller ekonomiskt och socialt osäker? Hur kommer det sig att vissa fortsätter sin karriär medan andra lägger yrkesdrömmen åt sidan?

I Marita Flisbäcks avhandling behandlas konstnärsyrkets många osäkerheter. Studien visar hur dessa är lättare att hantera för den som tidigt i familj och utbildningssammanhang blivit förtrogen med konst och på så vis har kulturella resurser att investera i karriärspelet. Karriärvägarna blir därmed mer överblickbara och det är lättare att bygga upp en tro på att banans hinder är möjliga att parera. Förtrogenheten stärker dessutom tilltron till den egna förmågan och underlättar uppbyggnaden av en praktisk känsla för den konst som kommer att gälla i framtiden.

Studiens huvudsakliga material bygger på intervjuer med sju unga kvinnor som följts under fem år. Konstnärskapet beskrivs ofta som ett utforskande av det okända med strävan efter nya upptäckter som bör ske oavsett kostnader i form av ekonomisk standard och familjeliv. Flisbäck visar hur kvinnorna utmanar denna tankebild när de hävdar att självutveckling även handlar om sociala relationer. I sitt konstnärskap väver de in erfarenheter från sina privata liv. När dessa blir till resurser att investera i karriären blir verksamheten en ”livspolitik” där gränsen mellan offentligt och privat suddas ut.

Marita Flisbäck är verksam som lärare och forskare vid sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Avhandlingens titel: Att lära sig konstens regler. En sociologisk studie av osäkra framtidsinvesteringar
Fakultetsopponentens namn: Professor Mats Trondman, Malmö
Tid och plats för disputation: Fredagen den 22 september 2006, kl. 10.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Marita Flisbäck, tel. 0704-338 368(bost.), 031-773 4782(arb.)
e-post:.marita.flisback@sociology.gu.se

Att lära sig konstens regler

 lästid ~ 1 min