Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2006

Ny avhandling vid Stockholms universitet: Karriären – en livslång resa

Ett liv med både arbete och fritid är viktigt för människor. I sin avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, visar Qinghai Huang hur svenska kvinnor hanterar sin karriär genom olika sätt att kombinera sina betalda och obetalda yrkesroller. Avhandlingen visar också varför människor väljer olika karriärutveckling och om dessa faktorer påverkar hälsa och välmående.

– Kvinnor utför mer betalt arbete än någonsin tidigare i historien. En följd av detta är att balansen mellan arbete och fritid har blivit en viktig faktor i kvinnors karriärval. Syftet med avhandlingen är att öka kunskapen om vad som styr kvinnors karriärutveckling, säger Qinghai Huang.

Avhandlingen undersöker karriärutvecklingen för en grupp på över 500 kvinnor som följts från 16- till 43-årsåldern. Avhandlingens fokus ligger på hur de olika rollerna i livet kombineras, vilka yrken kvinnor väljer och de förändringar de genomför i samband med sina val. Avhandlingen svarar på frågor som: Hur ser individers långsiktiga karriärvägar ut? Följer olika karriärvägar olika mönster? Vilka faktorer är kopplade till dessa mönster? Hur utvecklas yrkeskarriären i samspel med andra roller? Vilken behållning ger olika karriärer människor? Hur påverkas karriären av att människor studerar, arbetar eller blir föräldrar? Spelar det roll hur länge människor har eller inte har en anställning?

– Den gamla synen på karriär, att den är baserad på ett stabilt och livslångt engagemang i ett yrke som väljs en gång, stämmer inte längre. Istället för att se karriären som ett mål bör den ses som en ständigt pågående resa. Studierna i avhandlingen visar på många aspekter av hur denna resa ser ut, säger Qinghai Huang och fortsätter:

– Karriären är en livslång process. Det är en process där man ständigt måste balansera olika roller i livet samtidigt som man måste anpassa sig till olika typer av sysselsättning. I avhandlingen konstaterar jag att betalt arbete organiserats så att det passar in i livsstilsmönstret. Yrkeskarriären styrs också av livskarriären och det visas genom de många rollkonstellationerna i livet.

Qinghai Huang menar att karriärer kan ta olika vägar och genom det uppstår varierande karriärmönster.
– Sätten att kombinera olika roller skiljer sig betydligt när det gäller tajming och hur övergången mellan rollerna sker samt hur länge en roll varar. Yrkeskarriärer skiljer sig betydligt när det gäller olika yrken och rörelseprofiler.

Enligt avhandlingen är olika karriärvägar resultatet av individuella värderingar, ambitioner och erfarenheter snarare än socialt tvång. Oavsett vad kvinnor väljer, en karriär med tonvikt på arbete eller på familj eller ett försök att kombinera dessa roller, tenderar kvinnor att överlag vara lyckliga och friska. Även om det generellt är en fördel att röra sig uppåt eller att ha en stabil yrkesväg, innebär vissa arbeten, som de betalda, stressigare arbetssituationer och konflikter mellan arbete och familj.

Avhandlingens titel: The Nature of Women’s Career Development: Determinants and Consequences of Career Patterns

Ytterligare information
Qinghai Huang, tfn 08-16 39 61, mobil 073-675 50 34, e-post huangqh@psychology.su.se
Qinghai Huang talar inte svenska men han talar flytande engelska.

För bild på Qinghai Huang, kontakta Maria Sandqvist, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera