Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2006

Olika roller i näringslivet reducerar det etiska ansvaret

Skandalerna i näringslivet har varit många de senaste åren. Vad beror detta på? Hur kan intelligenta, duktiga ledare sätta sina företag och det egna ryktet på spel? I en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet den 5 september, konstateras att det etiska ansvaret reduceras genom ett rollspel med ledarroller, fackroller och specialistroller, med olika syn och sätt att hantera etik och moral.

Det finns också en spänning mellan företagskulturen med ledarrollen och samhällskulturen med medborgarrollen. Dessa båda kulturer har olika moral, vilket skapar dubbelmoral och etiska dilemman för företagsledaren. Rollen som företagsledare blir konstruerad så att den styr människan – medborgaren – bakom rollen. Den samhällsengagerade individen blir bara en skuggroll. Retoriska och andra ritualer hjälper oss att leva med dubbelmoralen (“Etik är viktigt, men timingen är inte rätt nu!”) – men ritualerna hindrar oss samtidig att göra något åt de etiska problemen. Eller med “livslögnen” som den norska dramatikern Henrik Ibsen skulle ha sagt det. Etiken förenklas till spelregler och empati och omsorg försvinner. Etiska problem förenklas till att handla om juridiska frågor.

I avhandlingen föreslås några möjliga lösningar:
Den allmänna moralen måste vara huvudsaken också i företagskulturen och i alla subkulturer med tillhörande roller. Det kan lösa problemen med dubbelmoral och svårigheten till integritet. Etiken måste lyftas fram som näringslivets främsta värde. Etiken skall vara målet – lönsamheten är alltid medlet.

Detta skulle kunna åstadkommas bland annat genom att:

· Rollkonstruktionen ses över så att etiken får utrymme. Ledaren skall vara huvudansvarig för helheten och etiken, men också specialisten/yrkesrollen måste ha ett etikansvar – utöver att ha specialansvar för sin arbetsuppgift.

· Näringslivets ledare måste gå först i arbetet med att ändra grundelementen i näringslivets kultur. Att väcka etiska frågor kan krocka med den gällande (kanske oetiska) moral som finns på arbetsplatsen. Genom att göra detta, och stå emot de konservativa krafter som finns, åstadkommer ledaren en förändring.

· Etiken kan förvisso förenklas till spelregler i en del praktiska situationer, men empati och omsorg måste alltid finnas med.

Tid för disputation: tisdagen den 5 september kl 13
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Jörn Bue Olsen
Avhandlingens titel: “Om doble normer i naeringslivet – etikken i tidsklemma”

Kontaktinformation
Jörn Bue Olsen, mobil +47 91639463, e-post jorn.bue@online.no

Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera