4 september 2006

God självkänsla bland unga med inflammatorisk tarmsjukdom

Ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom har överlag samma självkänsla som friska, men de som har svårare sjukdomsförlopp eller separerade föräldrar kan behöva extra stöd. Det visar en magisteruppsats från Sahlgrenska akademin.

Crohns sjukdom och ulcerös kolit är exempel på inflammatorisk tarmsjukdom. Det är kroniska sjukdomar med symptom som diarré och illamående. Diagnosen innebär stora förändringar för hela familjen.
– Sjukdomen kan vara svårbehandlad och det är extra tufft för en högstadieelev att få en sådan här diagnos. Tonåringars livssituation är ju redan fylld av problem och krav på anpassning, säger sjuksköterskan Helene Lindfred.

I studien ingick 71 ungdomar mellan 11 och 16 år. De fick svara på en omfattande enkät med påståenden som “jag har ett trevligt ansikte”, “jag är ganska klumpig”, “mina föräldrar är besvikna på mig” och “jag har många vänner”.
– Detta frågeformulär mäter den självkänsla som är viktig för ungdomars psykiska välbefinnande, deras medvetenhet om hälsa och deras riskbeteende, säger Helene Lindfred.

Varken kön, social tillhörighet eller ungdomarnas ålder verkar spela någon roll för hur deras självkänsla påverkas av sjukdomen. Ungdomarnas svar visar att deras självkänsla ligger på samma nivå som hos friska killar och tjejer i samma ålder.
– Så som jag tolkar det har ungdomarna en inre förmåga som hjälper dem klara sin förhållandevis svåra sjukdom. Det finns också många i deras omgivning som kan stötta dem, säger Helene Lindfred.

Resultaten visar också att självkänslan hänger ihop med ungdomarnas sjukdomsgrad och deras familjesituation.
– Den grupp ungdomar som hade ett svårare sjukdomsförlopp hade också lägre självkänsla. Om föräldrarna var separerade var själförtroendet också i genomsnitt lägre än hos ungdomar med samboende föräldrar, säger Helene Lindfred.
Om föräldrarna är skiljda och ungdomarnas sjukdom är behandlingskrävande kan de behöva särskilt stöd för att uppnå och bevara en god självkänsla.

Resultaten har presenterats vid den vetenskapliga kongressen European society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition.
– Självkänslan är en viktig faktor för en god livskvalitet. Vi vill i fortsättningen ta reda på hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra ungdomar att må så bra som möjligt, säger Helene Lindfred.

Magisteruppsats vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Uppsatsens titel: Självkänsla hos ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Helene Lindfred, leg. sjuksköterska, telefon: 073-704 64 36, 031-343 61 34, e-post: helene.lindfred@vgregion.se

Handledare:
Universitetslektor Hans Ragneskog, telefon: 031-773 60 33, 070-320 15 90, e-post: hans.ragneskog@fhs.gu.se
Sektoröverläkare Robert Saalman, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, telefon: 031-343 40 00, e-post: robert.saalman@vgregion.se
Universitetslektor Kjell Reichenberg, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, telefon 031-69 39 00, e-post: kjell@nhv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera