Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 september 2006

Mossornas kärleksliv

Ekologer vid Lunds universitet har gjort nya överraskande rön om mossornas kärleksliv. Det är rikare än man trott. Det är känt att spermier från mossornas hanskott via vätskehinnor kan simma till honskott och befrukta dessa. Men det visar sig nu att befruktningen också kan ske på ett sätt som mer liknar hur bin pollinerar blommor. Spermierna kan överföras av kvalster och hoppstjärtar. Rönen presenteras i senaste numret av Science.

Bakom upptäckten står botanisterna Nils Cronberg och Rayna Natcheva samt zooekologen Katarina Hedlund.

– Tanken att insekter skulle kunna sprida mossornas spermier har ofta framkastats. Därför är det underligt att ingen har försökt testa den idén. Det låter sig ju göras med några relativt enkla experiment, säger Nils Cronberg.

Lundaforskarna har separat odlat fram hon- och hanskott av silverbryum (Bryum argenteum) Dessa har sedan placerats i två skilda fläckar av hon- och hanmossa åt i petriskålar. Avståndet mellan fläckarna har varit två eller fyra centimeter. Dessutom har man lagt gipspulver i skålarnas botten för att eliminera överflödig fukt. Det blev inte någon befruktning – inte förrän man tillsatte millimeterstora kvalster och hoppstjärtar. Efter två månader började då honskotten att utveckla sporkapslar.

Exakt hur överföringen går till har lundaforskarna ännu inte studerat. Men spermiera är bara några tusendels millimeter stora och bör därför lätt kunna fastna på djurens behårade kroppar.

– Vi frågade oss om det finns något som attraherar insekterna eller om överföringen av spermier är en slumpartad process. Därför gjorde vi nya försök där vi också jämförde fertila och infertila hon- och hanskott. Djuren sökte sig då selektivt till de fertila skotten. Det tycks alltså finnas något som attraherar dem men vi kan i dag inte säga vad, summerar Nils Cronberg.

Upptäckten innebär en omvärdering av hur växterna sexualliv har utveckats. Blomväxterna som uppstod för ungefär 140 miljoner år sedan har antagits varit först med att utnyttja djur för befruktning, det vill säga pollination. Men mossorna tillhörde de första växterna som koloniserade land redan för 440 – 470 miljoner år sedan. Även kvalster och hoppstjärtar är organismer med en mycket lång evolutionär historia. Mossorna kan därför ha varit först med att dra nytta av djur för befruktning.

Kontaktinformation
Science-artikeln heter Microathropods mediate sperm transfer in mosses. För ytterligare information kontakt Nils Cronberg tel 046 222 89 74 eller 070 365 10 63 eller Nils.Cronberg@ekol.lu.se Den som är intresserad av filmsekvenser av djur i mossa kan kontakta Hans Berggren tel 070 245 93 31.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera