Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 augusti 2006

Innovativa företagare också inom vård och omsorg

Entreprenörskap förknippas ofta med teknikorienterade och typiskt “manliga” branscher. Men företagande finns också inom det traditionellt “kvinnliga” området vård och omsorg. Det slås fast i rapporten Innovativa företagare i vård och omsorg – Genus- och entreprenörskapsperspektiv på företagande kvinnor och män i Stockholms län, vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Forskarna Katarina Pettersson och Charlotta Hedberg har undersökt kvinnors och mäns företagande inom branschen vård och omsorg ur ett entreprenörskaps- och ett genusperspektiv. Till vård- och omsorgsbranschen räknas bland andra privata läkare, tandläkare, kiropraktorer, privat barnomsorg och äldreomsorg. De har utgått ifrån officiell statistik för att kartlägga gynnsamma miljöer för att starta och driva företag inom vård och omsorg.

– Enligt vår undersökning har Stockholm flest företagare inom branschen. Andelen kvinnliga företagare inom vård och omsorg i länet är cirka 66 procent, vilket kan jämföras med alla företagare i alla branscher i Sverige där omkring 75 procent är män. Den största gruppen företagare inom vård och omsorg i Stockholms län är kvinnor som driver enskild firma inom hälso- och sjukvårdsområdet, säger Katarina Pettersson, tidigare forskare vid Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet, numera verksam vid Nordregio och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

19 företagare inom vård och omsorg i Stockholms län har djupintervjuats, varav 11 kvinnor och 8 män. Endast sju av dem har någon anställd utöver företagaren själv. Många har föräldrar som varit företagare. Av de 11 kvinnorna har 10 kvinnor barn, och 7 av de 8 männen.

– Det främsta motivet för att starta och driva företaget är att man “vill driva en idé”. För många är kärninnehållet i idén att hjälpa eller ta hand om människor på ett eller annat sätt, en ambition som inte alltid har fått utrymme i deras tidigare yrkesliv utan varit ett skäl att starta eget. Många anser också att det har ett värde i sig att driva ett företag och har en vilja att förverkliga sig själva och få rimliga villkor för sin verksamhet, säger Katarina Pettersson.

Företagarna är innovativa dels genom att de startat företag och dels genom att de ofta präglas av en stark vilja att fortlöpande utveckla sina idéer och sin verksamhet. De är också “nätverkande” genom att de startar och driver sina företag i nära samspel med andra, till exempel andra företagare inom samma område, tidigare kollegor och uppmuntrande kunder.

Många av kvinnorna har under småbarnsåren anpassat sitt företagande till att de tagit ett huvudansvar för barnen. Även männens företagande sker i nära samspel med familjen, i några fall på så sätt att de är så uppslukade av företagandet att de är helt beroende av att deras partner tar ansvar för barn och hem. Genomgående finns en skillnad mellan sammanboende kvinnor och män så att kvinnorna har huvudansvaret hemma.

Projektet har finansierats av VINNOVA (Verket för innovationssystem), inom ramen för FoU-programmet Innovativa kommuner, landsting och regioner, vilket drivits av Sveriges kommuner och landsting, Trygghetsfonden och VINNOVA.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Katarina Pettersson, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, mobil 070-979 88 57, Katarina.Pettersson@gender.uu.se

För bilder kontakta:
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera