Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 augusti 2006

Högt blodtryck kan vara förträngning i njurpulsådern

Många patienter måste ta flera olika mediciner mot sitt höga blodtryck men en del av dem kan botas om de genomgår en ballongvidgning. Det höga blodtrycket kan nämligen bero på förträngning i njurpulsådern. Det är ett allvarligt tillstånd som nu hamnar i fokus vid ett symposium i Göteborg.

Ofta orsakas förträngning av njurpulsådern av långt framskriden åderförkalkning. Njurens pulsåder täpps igen och om patienten inte får behandling kan kroppens reningssystem helt sluta fungera. Omkring 10 % av alla patienter över 50 år som får dialysbehandling har förträngning av njurpulsådern.

– Som överläkare inom njurmedicin märker jag att allt fler patienter remitteras med just njurartärstenos. Numera är det fler patienter som överlever när de får stroke eller hjärtinfarkt, men då kan åderförkalkningen senare istället ge problem i njuren, säger Hans Herlitz, adjungerad professor vid Sahlgrenska akademin.

Nu samlas flera av de ledande experterna på området i Göteborg för att diskutera diagnostik, medicinering och akuta åtgärder av tillståndet. Ett hundratal njurforskare, läkare och inbjudna gäster deltar vid symposiet.
– Det handlar om en växande patientgrupp med dålig prognos och tillståndet borde därför uppmärksammas mer, säger Hans Herlitz.
Symposiet pågår 31 augusti – 1 september.

Forskarna är inte helt eniga om vilken behandling som är den bästa för dessa patienter. En del hävdar att enbart medicinering fungerar bra, andra menar att en ballongvidgning räcker medan en tredje grupp forskare tror att det bästa är att anpassa åtgärderna till patientens aktuella situation.

Det pågår fler internationella studier om behandling vid förträngning av njurpulsådern, bland annat vid Sahlgrenska akademin.
– Vi jämför de konventionella läkemedlen med en medicin som blockerar receptorn för hormonet angiotensin II. Det är en omfattande studie som pågår till och med nästa år, säger Hans Herlitz.

När denna studie är klar ska uppemot 100 patienter som behandlats med ballongvidgning ingå i underlaget. De långsiktiga effekterna av de olika läkemedlen ska jämföras. Studien genomförs i samarbete mellan Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Malmö allmänna sjukhus.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Hans Herlitz, adjungerad professor i njurmedicin vid Sahlgrenska akademin, telefon: 0730-74 31 41, 031-342 12 08, e-post: hans.herlitz@medic.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera