Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 augusti 2006

Nobelprisbelönad upptäckt utforskas i Borås

Plast kan vara både elektriskt isolerande och ledande. Detta spännande faktum har utforskats lite extra på Högskolan i Borås under det senaste året.I maj i år avslutades ett ettårigt förstudieprojekt, där Ingenjörshögskolan och Textilhögskolan i samarbete med textilföretagen FOV Fabrics AB och Almedahl-Kinna AB undersökt möjligheterna att tillverka textila material som är elektriskt ledande. Detta genom att belägga materialet med elektriskt ledande polymerer – dvs plast.

-Beläggning är en mycket vanlig metod för textil beredning, men elektriskt ledande polymerer har inte tidigare använts, säger professor Mikael Skrifvars, institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås, som har varit projektledare för det tvärvetenskapliga projektet med namnet “Antistatiska och el-ledande beläggningar för textila material”. Weronika Rehnby från institutionen Textilhögskolan har ansvarat för det praktiska forskningsarbetet i projektet, som för övrigt har finansierats av Stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen).

Treårig fortsättning ?
Projektet avslutades i maj 2006 men den 22 augusti återträffades högskolans och textilföretagens representanter i projektgruppen för ett avslutande möte, där man summerade erfarenheter och resultat – och diskuterade en eventuell fortsättning.
– Vi kommer att diskutera om vi ska skriva en ny ansökan till KK-stiftelsen om anslag till vidare forskning. Om det blir ett nytt projekt bör målet vara att vi söker forskningsmedel för ett treårigt projekt, mindre än så är inte meningsfullt, säger projektledaren tillika professor Mikael Skrifvars på institutionen Ingenjörshögskolan.
Även om ett treårigt forskningsprojekt inte skulle bli verklighet poängterar Skrifvars och Rehnby att Högskolan i Borås har för avsikt att ta tillvara de kunskaper som bildats genom förstudien.
-Blir det inget stort projekt kommer vi ändå att fortsätta forskningen i form av mindre forskningsprojekt, till exempel examensarbeten både på Textilhögskolan och Ingenjörshögskolan, säger Mikael Skrifvars och Weronika Rehnby.

Sonderat terrängen
I förstudieprojektet har man studerat vilka elektriskt ledande polymerer som finns att få på marknaden och därefter testat dessa i laboratorieförsök. Slutligen har man gjort bestrykningsförsök i den pilotanläggning som finns på Institutionen Textilhögskolan. Vid försöket har man utvärderat de tekniska möjligheterna att använda dylika elektriskt ledande polymerer vid tillverkning av textila material i större skala.
-Resultaten har varit givande, och har klart visat att det finns en potential med dessa material, säger Mikael Skrifvars.

Intressanta användningsområden
Elektriskt ledande textila material har flera intressanta användningsområden.
– Till exempel kan man tillverka textilier som har antistatiska egenskaper, det vill säga de samlar inte smuts och damm så lätt. De kan också användas i så kallade smarta textilier, där man använder elledningsförmågan för informationsöverförning, eller för att koppla ihop sensorer, förklarar Mikael Skrifvars.
Men trots hög potential återstår en hel del utvecklingsarbete innan elektriskt ledande textila material kan dyka upp på marknaden.
-Textilier som innehåller elektriskt ledande polymerer ska ha samma egenskaper som ett vanligt tyg, samtidigt som ledningsförmågan ska vara oförändrad även om textilen exempelvis böjs, slits och tvättas, menar Weronika Rehnby och fortsätter:
-Utmaningen nu, inför en eventuellt nu ansökan, är att visa på att det finns ett djup i att gå vidare med forskningen, förutom att det är till gagn för produktutvecklingen på textilföretag. Det textila är ett komplext område.

Modifiera fibrerna möjligt redan idag
Förstudien har fokuserat på att bestryka ett textilt material med en pasta som innehåller elektriskt ledande polymerer, eller så kallade konduktiva polymerer. En tänkbar fortsättning skulle kunna vara att titta på hur man istället kan modifiera själva fibrerna vid tillverkningen av polymerfibern.
-Det finns utrustning på Högskolan i Borås redan idag för att göra detta, säger Skrifvars.

Lyckat kompetensutbyte
Förstudien har givit såväl Textilhögskolan och Ingenjörshögskolan som FOV Fabrics och Almedahl-Kinna ny kunskap som kan komma till nytta. Framför allt nämner såväl textilföretagen om högskolan att man fått ökad kunskap i vad som finns på marknaden idag i form av analys- och mätmetoder, olika typer av polymerer och så vidare.
-Det har varit fruktbart att ta del av varandras kompetens och kontaktnät, säger Weronika Rehnby.
-Vi har lärt oss lite nya tekniker att mäta och säkerställa konduktivitet på, tillägger Ellinor Niit, produktutvecklingschef på FOV Fabrics.
Själva metoden att bestryka textila material med elektriskt ledande polymerer kan dock inte användas ännu i produktion.
-Det måste vara mycket långt tekniskt applicerbart för att vi ska kunna tillämpa det i produktionen, förklarar Anna Johansson, produktutvecklare på Almedahl-Kinna.

FAKTARUTA EL-LEDANDE POLYMERER:
• I dag kan man införa elektriskt ledande material i textilier genom att använda sig av metalltrådar, men ett problem är att dessa har helt olika textila egenskaper jämfört med de fibrer som används i textil.
• Upptäckten att polymerer kunde göras elektriskt ledande fick Nobelpriset år 2000, och har revolutionerat tänkesättet gällande plaster, i och med att plaster traditionellt är elektriskt isolerande. Nu är det dock möjligt att tillverka plaster som är elektriskt ledande genom att blanda i dessa elektriskt ledande polymerer med plasten man vill använda.
• För syntetiska fibrer som används i textilier, är detta även i princip möjligt. Man kan smältspinna polymerfibrer från plastblandningar som innehåller elektriskt ledande polymer.
• Man kan även blanda i den elektriskt ledande polymeren i en bestrykningspasta, som man belägger en textil med. På så sätt får man en elektriskt ledande yta.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Mikael Skrifvars, professor, Institutionen Ingenjörshögskolan
E-post: mikael.skrifvars@hb.se
Telefon: 033-4354497
Mobiltelefon: 0708-196146

Weronika Rehnby, universitetsadjunkt Institutionen Textilhögskolan
E-post: weronika.rehnby@hb.se
Telefon: 033-4354166

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera