Tema

Globalisering leder till nytt aktieägarfokus

Med globaliseringen har ett nytt sätt att se på företagens mål och mening kommit till Sverige. Aktieägarna hamnar i främsta rummet på ett sätt som skiljer sig från ett tidigare svenskt synsätt där andra intressenter som anställda, kunder, leverantörer och lokalsamhälle haft hög prioritet.

En kraftig ökning av utländska direktinvesteringar och gränsöverskridande förvärv och fusioner har förändrat det svenska näringslivet. Var femte svensk i näringslivet arbetar idag i ett utlandsägt företag. Utländska institutionella investerare står för runt en tredjedel av ägandet på Stockholmsbörsen.

Detta leder till att aktieägarvärde ges alltmer utrymme i media och i företagens kommunikation. Tommy Borglund vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har genomfört en studie över fyra svenska företag som snabbt blir mer internationella genom förvärv och fusioner. Studien visar på förändringar av företagens intressentrelationer.

− I de fyra fallen uppfattas aktieägarna få en högre prioritering än tidigare. Det sker på två sätt, dels genom ett ökat inflytande från aktiemarknaden gentemot företagets ledning, dels genom att nya finansiella styrsystem införs i organisationen, säger Tommy Borglund.

Detta kan sägas illustrera en ökad ”aktieägarvärdesorientering”. Efter debatten om en förtroendekris i det internationella näringslivet har utvecklingen dock balanserats av en ny medvetenhet om vikten av att uppfattas som ett företag med god etik i form av utvecklade strategier för företagets sociala ansvar. Det är en ”upplyst aktieägarvärdesorientering” där goda relationer med företagets intressenter ses som en förutsättning för att på lång sikt maximera värdet på företaget.

Kontaktinformation
Tommy Borglund, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 95 92 / 0708-911 548
E-post: tommy.borglund@hhs.se

Globalisering leder till nytt aktieägarfokus

 lästid ~ 1 min