Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 augusti 2006

Forskare kartlägger förekomsten av blottning

Nästan var sjunde svensk man har blivit sexuellt upphetsad av att i smyg titta på andra som har sex (voyeurism) och var tjugonde svensk man har tänt på att blotta sig (exhibitionism), visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Den aktuella studien, av docent Niklas Långström vid Centrum för Våldsprevention på Karolinska Institutet och Michael C. Seto i Toronto, Canada, omfattar 2450 slumpvis utvalda svenska män och kvinnor i åldern 18-60 år. 1996 svarade de på ett omfattande batteri av frågor om sexualitet och hälsa.

Kartläggningen visar bland annat att 13 procent av männen och fyra procent av kvinnorna blivit sexuellt upphetsade av att i hemlighet kika på när andra har sex. Fyra procent av männen och två procent av kvinnorna uppgav att de någon gång blivit upphetsade av att faktiskt blotta sitt kön för en främling. Uppgifterna kompletterar den bild man tidigare haft.

– Så gott som alla tidigare studier baseras på personer som sökt hjälp för exempelvis exhibitionism eller voyeurism eller på personer som dömts för brott med sådana inslag. Det riskerar att ge en snedvriden bild av dem med dessa sexuella beteenden. Den här studien är unik både till sin storlek och för att deltagarna är slumpvis utvalda svenskar i befolkningen, säger Niklas Långström.

Det fanns inte några enskilda dominerande riskfaktorer för dessa sexuella beteenden. De som tänt sexuellt på dessa – eventuellt kriminella – exhibitionistiska eller voyeuristiska handlingar var i övrigt huvudsakligen “vanliga”, välanpassade medborgare. Däremot var det, förutom manligt kön, något vanligare att de hade psykiska problem och ett större alkohol- och drogintag. De var också generellt mer sexuellt intresserade och experimenterande än resten av befolkningen.

Publikation online: “Exhibitionistic and Voyeuristic Behavior in a Swedish National Population Survey” av Niklas Långström och Michael C. Seto i Archives of Sexual Behavior nummer 35, 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Niklas Långström, docent, Centrum för Våldsprevention (CVP)
Tfn: 08-517 70 560 eller 070-425 41 33
E-post: niklas.langstrom@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tfn: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera