Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 augusti 2006

Småföretagens IT-lösningar leder lätt till merarbete

Småföretag har inte samma resurser som stora företag och har ibland svårt att genomföra IT-relaterade förändringar. Företag som vill uppnå sina visioner måste många gånger hitta andra lösningar. Men de alternativa lösningarna kan ge negativa effekter för företagen visar Lasse Lychnell vid Handelshögskolan i Stockholm i sin avhandling.

Istället för att genomföra en behövlig förändring i ett informationssystem väljer ofta småföretagen andra vägar. Ett exempel är att göra dubbelarbete istället för att integrera två informationssystem. Ett annat exempel är att införa regler för hur informationen ska användas och tolkas istället för att sätta restriktioner i informationssystemet. Man lyckas genomföra förändringen, men i slutändan kan det kosta mer än det smakar.

− Att arbeta på det här sättet kan visa sig vara ett tveeggat svärd. Det går snabbt att samla hela personalen och säga: “nu gör vi så här istället”. Men studien visar att lösningarna lätt kan leda till negativa bieffekter. Exempel på det är merarbete, stress, ökad osäkerhet och tekniska problem, säger Lasse Lychnell.

Eftersom bieffekterna kan uppstå i andra delar av företaget än den del som ska förändras är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. Först då kan man göra en rimlig bedömning om det är värt att tillsätta extra resurser, sänka ambitionsnivån eller hitta alternativa lösningar.

Det här sättet att arbeta med IT-relaterade förändringar är djupt rotat och svårt att ändra. Risken med alternativa lösningar är att företaget på sikt kan fastna i en komplex väv av lösningar, baserade på en logik som inte längre är aktuell. Och därmed riskerar småföretagen att förlora en del av sin flexibilitet.

– För småföretag som vill förbättra sitt förändringsarbete räcker det alltså inte att bara ta hänsyn till traditionella framgångsfaktorer, säger Lasse Lychnell. De måste också ifrågasätta hur det egna, invanda sättet att arbeta med IT-relaterad förändring påverkar möjligheterna att genomföra både aktuella och framtida förändringar.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Lasse Lychnell, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 94 32
Mobil: 070-839 79 70

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera