Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 augusti 2006

Checklista förbättrar bedömning av bråkiga pojkars behov

Ett beslutsstöd i form av en checklista med 20 risk- och behovsfaktorer är ett bra komplement till klinisk utvärdering av bråkiga pojkar mellan sex och tolv år gamla, visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Ett ihållande bråkigt och störande beteende i barndomen är en kraftfull riskmarkör för kriminalitet och psykisk ohälsa i vuxen ålder. Att tidigt upptäcka pojkar med förhöjd risk för framtida problem är därför viktigt för att kunna hjälpa dem och deras familjer med specialiserade insatser.

Sedan några år tillbaka finns en checklista kallad EARL-20B till hjälp. EARL-20B (Early Assessment Risk List for boys) består av 20 risk/behovsfaktorer där pojkars utagerande beteende, familj, vänner och miljö värderas. Pia Enebrink, psykolog och forskare vid Centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet, är en av de första att undersöka hur väl EARL-20B fungerar för pojkar mellan sex och tolv år.

– Resultaten visar att EARL-20B är tillförlitligt och användbart för att värdera olika riskfaktorer och att den kan hjälpa oss att hitta de pojkar som verkligen behöver hjälp och fokusera på de risker och behov de behöver hjälp med, säger Pia Enebrink.

Undersökningen följde 76 svenska pojkar inom den öppna barnpsykiatrin, och EARL-20B jämfördes med vanliga kliniska bedömningar. Efter 6 samt 30 månader följdes pojkarna upp.

– EARL-20B är ett lovande hjälpmedel för professionella inom BUP och kan göra dem säkrare i sitt jobb. Motsvarigheten för att bedöma riskfaktorer för flickor heter EARL-21G, men den har ännu inte testats i Sverige, säger Pia Enebrink.

Publikation:
“Predicting aggressive and disruptive behavior in referred 6- to 12-year-old boys. Prospective validation of the EARL-20B risk/ needs checklist”, av Pia Enebrink, Niklas Långström och Clara H Gumpert, Assessment 2006;13:356-367.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Pia Enebrink, psykolog och enhetschef för BUP Signal, tfn 08-514 531 51, 070-771 44 43, e-post pia.enebrink@sll.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, Karolinska Institutet, tfn 08-524 838 95, 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera