Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juli 2006

Vad har managementmodeller gemensamt med platåskor?

Mode förekommer inte bara inom textilindustrin utan är även en betydande faktor inom managementområdet. En uppmärksammad förebild för styrning och ledning kan snabbt förlora sin attraktivitet för att bytas ut mot någon annan. Management är en modeindustri och Boston kan med fördel ses som managementmodets Paris.

− Populära managementmodeller får betydligt större spridning och möter ett mindre motstånd än vad man skulle kunna förvänta sig. Det är förvånande att vissa managementmodeller kan accepteras i så många olika sammanhang under en viss period, säger Martin Rogberg, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

En förklaring till detta fenomen är att det är ledningen snarare än övriga organisationen som attraheras av budskapen, det vill säga att det handlar mer om förändrad retorik än om förändrad praktik.

I sin avhandling “Den modeföljande organisationen” visar dock Martin Rogberg att de studerade managementmodellerna inte bara accepterades av ledningen under en begränsad period, utan också i stor utsträckning både accepterades av andra och tillämpades i verksamheten.

− Det beror bland annat på att de lokala aktörerna kan utnyttja de populära modellernas allmängiltiga status, samtidigt som modellerna också kan framställas som användbara eller åtminstone inte oanvändbara i den operativa verksamheten.

Trots att vissa managementmodeller kan få en närmast global utbredning, finns det ändå en stark tendens att avfärda dessa som “bara moden”. Det beror bland annat på att man föreställer sig att modellerna kommer och går utan att påverka verksamheten i någon större utsträckning.

I kontrast till denna föreställning visar dock Martin Rogberg att populära managementmodeller utan tvivel omgärdas av mycket prat, men också tenderar att leda till en hel del verkstad när de införs. Han menar därför att managementmodet inte bör ses som något oväsentligt, utan istället som en ständigt närvarande utgångspunkt för organisationsförändring väl värd att ta på fullaste allvar.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Martin Rogberg, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 070-557 32 46

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera