Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juli 2006

Kartläggning av bagerijäst underlättar studier av membranproteiner

En forskargrupp vid Centrum för Biomembranforskning vid Stockholms universitet har kartlagt nära 600 membranproteiner hos bagerijästen Saccharomyces cerevisiae. Resultaten gör det lättare att förutsäga strukturen hos flera tusen membranproteiner, bland annat medicinskt viktiga mänskliga proteiner.

Membranproteiner utgör en tredjedel av alla proteiner i en cell. De är instuckna i cellernas membran och sköter framför allt kommunikationen mellan cellerna och omvärlden. Som transportörer och signalförmedlare är de eftertraktade måltavlor för olika läkemedel och omkring hälften av alla läkemedel riktar in sig på dem. Eftersom membranproteinerna är så “feta” är de dock svåra att studera.

Joy Kim, Karin Melén, Marie Österberg och Gunnar von Heijne vid det nystartade Centrum för Biomembranforskning vid Stockholms universitet rapporterar i veckans nummer av den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) om en storskalig studie av nära 600 membranproteiner från bagerijästen Saccharomyces cerevisiae. De har med hjälp av molekylärbiologiska tekniker tagit reda på hur vart och ett av proteinerna sitter orienterat i jästcellens membran, en information som är avgörande om man vill försöka förutsäga struktur och funktion hos ett membranprotein.

De data man tagit fram för jästproteinerna går också att överföra till många av människans membranproteiner och kommer att få stor betydelse för läkemedelsindustrin.
Tillsammans med Jonas Warringer och Anders Blomberg vid Göteborgs universitet har gruppen i Stockholm också studerat membranproteinernas betydelse för jästcellernas tillväxt i olika miljöer. Detta ger indikationer om funktionen hos många s.k. hypotetiska membranproteiner, alltså proteiner med ännu okänd funktion.

Artiklarna “A global topology map of the Saccharomyces cerevisiae membrane” och “Phenotypic effects of membrane protein overexpression in Saccharomyces cerevisiae” publiceras i senaste numret av Proceedings of the National Academy of Science (PNAS). Centrum för Biomembranforskning finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter: Joy Kim nås på 0739-229686 och Gunnar von Heijne på 070-394 1107. För bild på Joy Kim och Gunnar von Heijne, kontakta universitetets presstelefon på 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera