Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2006

Linnéstödet klart: 20 miljöer utvalda i ny finansieringsform

Invandring och integration, forskning om utbildning och lärande, nanovetenskap, demografiska studier, materialforskning, stamceller och klimatforskning är ämnen för några av de forskningsmiljöer som nu garanteras en basfinansiering under de kommande tio åren. Av mer än 100 ansökningar till den första utlysningen av Linnéstödet har 20 valts ut. Forskningsmiljöerna har nominerats av universitet och högskolor, och internationella granskare har bedömt vilka miljöer som ska få stöd.

Målet för Linnéstödet är att förbättra stödet till forskning som har högsta kvalitet och kan konkurrera internationellt. Det handlar också om att få högskolorna att prioritera forskningsområden och sätta av medel till dessa. Ingen hänsyn har tagits till geografisk spridning vid fördelningen av medel.
– Uppdraget till de internationella granskarna har varit att titta på vetenskaplig kvalitet men också förmågan till vetenskaplig förnyelse, något som syns i resultatet menar Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Hård konkurrens
Av de 20 miljöerna kommer hela åtta från Lunds universitet. Resterade miljöer kommer även de från de äldre universiteten. Pär Omling är inte förvånad:
– Det är inte oväntat att de mer etablerade universiteten klarat sig bäst i denna första utlysning. Det har varit en stenhård konkurrens. Det intressanta blir att se hur det går i kommande utlysningar.

Långsiktighet viktigt
Utlysningen är ett samarbete mellan Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet. Linnéstödet är ett komplement till universitetens basresurser. De 20 miljöerna kommer att dela på 140 miljoner årligen under tio år.
– Ett syfte med satsningen är att öka samverkan mellan våra lärosäten och forskningsfinansiärer för att möjliggöra och stödja en gemensam, långsiktig och strategisk satsning på Sveriges främsta forskningsmiljöer, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare vid Forskningsrådet Formas.

Formerna ska utvärderas
Det är första gången som Forskningsrådet Formas och Vetenskapsrådet gjort en utlysning på det här sättet. Formen för utlysningen har tagits fram i dialog med universitet och högskolor. Nästa utlysning är planerad till 2007 och innan dess ska formerna för utlysningen utvärderas.

Kontaktinformation
Kontaktperson vid Vetenskapsrådet:
Pär Omling, generaldirektör, tel: 08-546 44 185 ,0708-229 839 , e-post: par.omling@vr.se

Kontaktperson vid Forskningsrådet Formas:
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare, tel: 08-775 40 58, e-post: lisa.sennerby.forsse@formas.se

Ytterligare information:
Presschef Emilie von Essen, Forskningsrådet Formas tel: 08-775 40 38, 0733-50 31 61, e-post: eve@formas.se

Pressansvarig Annakarin Svenningsson, Vetenskapsrådet tel: 08-546 44 219, 0733-55 38 54 e-post: anna.karin.svenningsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera