Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 juni 2006

Försöksverksamhet gav fler invandrare arbete

"Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare" (SIN) har gjort att fler personer går via arbetspraktik till arbete, visar IFAU:s nya rapport.

I de kommuner som deltar i försöken har övergångarna från arbetspraktik till arbete ökat med 15 procent relativt jämförelsekommunerna. De positiva effekterna är särskilt tydliga för kvinnor. Det finns däremot inga säkra belägg för att fler går direkt från öppen arbetslöshet till arbete.

Intensifierad sök- och matchningshjälp
Programmet vänder sig till invandrare och flyktingar som kan väntas ha stora problem med att få och behålla ett arbete trots att de anses anställningsbara. Särskilda SIN-förmedlare kartlägger först deltagarens meriter och möjligheter och söker sedan efter lämpligt arbete. Förmedlaren är ansvarig för 15-30 sökande, vilket är ungefär en tiondel av antalet klienter hos en vanlig arbetsförmedlare. Åtgärden fungerar i praktiken som en intensifierad sök- och matchningshjälp.

Många deltagare har erfarenhet från svensk arbetsmarknad
Nyanlända och långtidsarbetslösa är målgrupper för åtgärden. Hälften av deltagarna kom till Sverige innan 1995. Även om deltagarna i många fall har varit arbetslösa länge, liknar deras ställning på arbetsmarknaden i många avseenden situationen för andra arbetslösa invandrare. Utvärderingen pekar på att det inte är de allra svagaste som får del av insatsen.

Började i september 2003
Sedan september 2003 deltar 20 kommuner i verksamheten. Idén med arbetsplatsintroduktionen var att förmedlaren skulle medverka på arbetsplatsen som ett stöd för den sökande. Detta arbetssätt har till stor del övergivits och man fokuserar istället på att hitta arbeten som passar den sökande. Studien omfattar 220 000 personer som varit arbetslösa någon gång under åren 2000-2005. Under 2005 påbörjade knappt 5 000 personer arbetsplatsintroduktion till en kostnad av 126 miljoner kronor.

Författare
Rapport 2006:6 “’Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare’ – teori, praktik och effekter” är skriven av Per Johansson och Olof Åslund, båda IFAU. Rapporten bygger på Working paper 2006:7.

Kontaktinformation
Om du vill veta mer kontakta Olof via tel: 018-471 70 89, e-post: olof.aslund@ifau.uu.se, eller Per via tel: 018-471 70 86, e post: per.johansson@ifau.uu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera