Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 juni 2006

KTH, Chalmers och Jönköping i allians för produktionsforskning

KTH, Chalmers och Högskolan i Jönköping gör en gemensam satsning på produktionsforskningen i Sverige. Satsningen, som är särskilt riktad mot små och medelstora företag, innebär att Jönköpings Tekniska Högskola startar vid årsskiftet 2006/2007.

– KTH ser väldigt positivt på den här alliansen – det blir ingenjörsvetenskapens nya Göta Kanal-projekt som länkar samman Stockholm, Jönköping via Vättern och Göteborg, säger Anders Flodström.

De små och medelstora tillverkningsföretagen har stor betydelse för svensk ekonomi men står inför betydande utmaningar på en alltmer globaliserad marknad. Tillgång till ny kompetens och nära samarbete med internationellt konkurrenskraftiga forskningsprojekt inom produktion och produktframtagning är en nyckel till framgång. De tre lärosätenas satsning har starkt stöd från Teknikföretagen, IF Metall och Vinnova.

– Alliansen kommer att ge Sverige en internationell spetskompetens inom produktutveckling och produktionsteknisk forskning riktad såväl mot små och medelstora företag som större företag, säger KTHs rektor Anders Flodström.

Jönköpings Tekniska Högskola, som startar genom en ombildning av Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Jönköping vid årsskiftet 2006/2007, ska bli ett nationellt centrum för forskning inom industriell produktframtagning för små och medelstora företag. Utbildningsnivån garanteras genom ett långsiktigt samarbete med KTH och Chalmers inom forskning, forskarutbildning och i utvecklingen av masterutbildningar.

Kontaktinformation
Mer information
Anders Flodström, rektor KTH, 08-790 7001, rektor@kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera